Hagen, Gunnar Odd

Hagen, Gunnar Odd (1921-1997)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 43 dager

Gå til bildegalleri

Hagen, Gunnar Odd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 14.07.1921
  • Død 06.10.1997

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1969 - 1973, H.
  • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1973 - 1977, H.

Verv

Offentlige verv

  • Leder Zoonoserådet fra 1995