Harlem, Gudmund

Harlem, Gudmund (1917-1988)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Harlem, Gudmund har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.07.1917 i Kristiania, Oslo
 • Død 22.03.1988
 • Sønn av agent Gudmund Harlem (1885-1918) og Olga Haug (1887-1942)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Sosialdepartementet, 01.08.1955 - 18.02.1961
  Statsråd, Forsvarsdepartementet, 18.02.1961 - 28.08.1963
  Statsråd, Forsvarsdepartementet, 25.09.1963 - 12.10.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1935
 • Cand.med. 1946
 • Dr.med. 1976

Yrke

 • Assistentlege Hygienisk institutt 1946-1948
 • Lege Statens attføringsinstitutt, Oslo 1946-1953
 • Overlege Statens attføringsinstitutt, Oslo 1953-1970
 • Teknisk ekspert for FNs attføring til Egypt og Italia 1955
 • Assistentlege Rikshospitalet 1965-1966
 • Overlege og faglig leder Statens attføringsinstitutt 1966-1970
 • Direktør Statens attføringsinstitutt 1970-1977
 • Teknisk ekspert for WHO til Malta 1971
 • Professor i arbeidslivsvitenskap Universitetet i Trondheim/NTH 1977-1980
 • Administrerende direktør Norges Teknisk-Naturviteskapelige Forskningsråd 1980-1986
 • Allmennpraktiserende lege, Oslo 1986-1988

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Lasker Award 1960

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1945-1947

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Oslo 1948-1955
 • Formann Komiteen for spesialbehandling av barn 1948-1955
 • Medlem Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1949-1957
 • Formann Vanføreomsorgkomiteen 1952-1955
 • Formann Sentralrådet for yrkesvalghemmede 1955-1957
 • Formann Sentralrådet for yrkesvalghemmede 1966-1970
 • Formann Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråds forurensingskomite 1970-1976
 • Varaformann Rikshospitalets styre 1970-1981
 • Medlem Statens idrettsråd 1974-1985
 • Formann Styret for Norges Idrettshøgskole 1976-1988
 • Formann Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråds arbeidsmiljøkomite 1977-1980
 • Formann Styret for Arbeidstilsynet 1977-1988
 • Formann Forsikringsrådet 1978-1986
 • Leder Utvalg for lovgivningen om forsikringsvirksomhet 1978-1985
 • Medlem Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid 1979-1985
 • Medlem Forsvarsrådet 1980
 • Nestleder Styret for Kredittilsynet 1985-1988

Tillitsverv i partier

 • Medlem AUFs sentralstyre 1946-1949
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1949-1957
 • Varaformann Oslo Arbeiderparti 1952-1957

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Det Norske Studentersamfund 1945
 • Medlem Styret i International Union of Socialist Youth 1946-1951
 • President International Society for Rehabilitation of the Disabled 1966-1972

Litteratur

 • Harlem, Gudmund: Studies on the Relation between Impairment, Disability and Dependency, Oslo 1976