Hellesen, Gunnar Fredrik

Hellesen, Gunnar Fredrik (1913-2005)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1965-1969
Ansiennitet:
8 år, 27 dager

Gå til bildegalleri

Hellesen, Gunnar Fredrik har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.02.1913 i Haugesund, Rogaland
 • Død 07.07.2005
 • Sønn av kaptein Gunnar Elias Hellesen (1876-1915) og husmor Gina Johannessen (1878-1966)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 8 for Rogaland, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 2 for Rogaland, 1965 - 1969, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 01.10.1961 - 19.10.1962
  Nestformann, Protokollkomiteen, 13.10.1961 - 19.10.1962
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 19.10.1962 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1965 - 30.09.1969
  Formann, Finans- og tollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Formann, Finanskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1963 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1965-69

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1967 - 30.09.1969

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Forsvarsdepartementet, 05.06.1970 - 17.03.1971

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole og handelsskole
 • Studieopphold i Sverige 1938
 • Studieopphold i Danmark 1953

Yrke

 • Kontorist i forsikringsbransjen 1929-1935
 • Reiseinspektør i A/S Haugesund Sjøforsikringsselskap 1936-1940
 • Akkvisisjonssjef i A/S Haugesund Sjøforsikringsselskap 1945-1959
 • Soussjef i A/S Haugesund Sjøforsikringsselskap 1959-1969
 • Fylkesmann i Rogaland 1969-1973
 • Banksjef i Den norske Creditbank, Haugesund 1973-1980

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • I tysk fangenskap 1940-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Haugesund kommunes hederstegn "De fykende måker"
 • Kommandør av St. Olavsorden

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Haugesund Bystyre 1945-1947, 1947-1951
 • Medlem Haugesund Formannskap 1951-1955, 1958-1958, 1959-1963
 • Ordfører Haugesund Bystyre 1955-1955, 1955-1958, 1959-1959

Offentlige verv

 • Medlem Finansutvalget, Haugesund 1953-1962
 • Formann Teaterkomiteen av 1968 1968-1969
 • Formann Styret i Oljedirektoratet 1972-1978
 • Medlem Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten 1972-1983
 • Formann Styret for Industrifondet 1973-1976
 • Formann Bedriftsforsamlingen ved Norsk Olje A/S 1974-1984
 • Medlem Forsvarskommisjonen av 1974 1974-1978
 • Formann Utvalg til å utrede organiseringen av statens deltagelse i petroleumsvirksomheten 1982
 • Medlem Utvalg til å utrede organiseringen av statens deltagelse i petroleumsvirksomheten 1982-1983

Tillitsverv i partier

 • Formann Haugesund Unge Høire 1940-1940, 1945-1945
 • Medlem Styret for Unge Høires landsforbund 1947-1948
 • Medlem Styret for Rogaland Høyre 1955-1956, 1959-1960
 • Medlem Høyres landsstyre 1958-1962
 • Formann Høyres strukturkomites ad hoc utvalg 1970-1970

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Haugesunds idrettslag 1937-1938

Andre administrative verv

 • Ordfører Representantskapet for Haugesund sjøforsikringsselskap 1973-1983
 • Formann Styret for Haugesund Mekaniske Verksted A/S fra 1980
 • Formann Styret for Norsk Undervannsteknologisk Senter 1980-1983

Litteratur

 • Hellesen, Gunnar Fredrik: Vår sikkerhets- og forsvarspolitikk, Oslo 1971
 • Hellesen, Gunnar Fredrik: Benådet, Oslo 1986