Hellesen, Gunnar Fredrik

Hellesen, Gunnar Fredrik (1913-2005)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1965-1969
Ansiennitet:
8 år, 27 dager

Gå til bildegalleri

Hellesen, Gunnar Fredrik har avgått ved døden.

Finn informasjon etter