Hvattum, Gunnar

Hvattum, Gunnar (1893-1963)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 1 dager

Gå til bildegalleri

Hvattum, Gunnar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 22.01.1893
  • Død 29.11.1963

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 7 for Oslo, 1954 - 1957, H.
  • Vararepresentant nr 5 for Oslo, 1958 - 1961, H.
  • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 1961 - 1965, H.