Laache, Gunnar

Laache, Gunnar (1923-2003)

Parti:
Anders Langes Parti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1973-1977

Gå til bildegalleri

Laache, Gunnar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter