Larsen, Gunnar Alf

Larsen, Gunnar Alf (1919-2003)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1973-1977
Ansiennitet:
22 år, 270 dager

Gå til bildegalleri

Larsen, Gunnar Alf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.12.1919 i Kristiania, Oslo
 • Død 24.12.2003

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 1950 - 1953, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1954 - 1957, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 11 for Oslo, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 5 for Oslo, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 6 for Oslo, 1973 - 1977, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 11.01.1954-22.01.1955 for Trygve Bratteli.
 • Møtte fast som representant 22.01.1955-01.08.1955 for Rakel Seweriin.
 • Møtte fast som representant 28.12.1956-10.01.1958 for Trygve Bratteli.
 • Møtte fast som representant 11.01.1958-30.09.1961 for Einar Gerhardsen.
 • Møtte fast som representant 01.10.1961-28.08.1963 for Einar Gerhardsen.
 • Møtte fast som representant 25.09.1963-30.09.1965 for Einar Gerhardsen.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1958-61

  Visesekretær, Stortinget, 12.01.1959 - 30.09.1961

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Militærkomiteen, 22.01.1954 - 01.08.1955
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 16.01.1957 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 13.10.1961 - 28.08.1963
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 03.10.1963 - 30.09.1965

  1965-69

  Nestformann, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Nestformann, Industrikomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 22.04.1971
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Formann, Forsvarskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Valgkomiteen, 22.04.1971 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Formann, Industrikomiteen, 18.10.1973 - 18.02.1975
  Medlem, Forsvarskomiteen, 18.02.1975 - 30.09.1977

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1973-77

  Formann, Protokollkomiteen av 1975, 24.10.1975 - 13.01.1976

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1955 -

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1964 - 1965

  1965-69

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1967 -

  1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1969 - 1972
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1973 -
  Formann, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1969 - 17.03.1971
  Vara innpisker, Arbeiderpartiet, 01.10.1969 - 17.03.1971
  Nestformann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 17.03.1971 - 18.10.1972
  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1973 - 15.01.1976
  Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 15.01.1976 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Teknisk aftenskole
 • Oslo maskinistskole klasse III 1937-1941
 • Sørmarka folkehøgskole 1949

Fagbrev

 • Utlært som jerndreier ved Akers mek. Verksted 1945

Yrke

 • Sjømann 1936
 • Arbeidet ved Akers mek. Verksted 1945-1951
 • Fylkesmann i Buskerud 1977-1979
 • Fylkesmann i Oslo og Akershus 1979-1988

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Fengselsopphold på Møllergt 19 og Grini 1942-1943
 • Fange i Sachsenhausen 1943-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1947-1951

Offentlige verv

 • Formann Ungdomsnemnda, Oslo 1947-1951
 • Medlem Styret for Årdal og Sunndal Verk 1958-1967
 • Nestformann Styret for Årdal og Sunndal Verk 1967-1975
 • Formann Styret for Årdal og Sunndal Verk 1975-1977
 • Formann Utvalg til vurdering av eventuell tverrforbindelse over Oslo-fjorden 1979-1982
 • Leder Tilsynskomiteen for Eidsvollsminnet 1979-1989

Tillitsverv i partier

 • Medlem AUFs sentralstyre 1946-1949
 • Medlem Styret for Oslo Arbeiderparti 1949-1956
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1953-1957
 • Nestformann Oslo Arbeiderparti 1956-1965
 • Formann Oslo Arbeiderparti 1974-1975

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Jerndreiernes forening 1949-1951
 • Medlem Styret i Norsk jern- og metallarbeiderforbund 1949-1953
 • Sekretær Norsk jern- og metallarbeiderforbund i Oslo distrikt 1951-1954
 • Medlem Representantskapet i Landsorganisasjonen i Norge 1965-1972
 • Formann Oslo faglige samorganisasjon 1965-1972
 • Fotballformann Vålerengen Idrettsforening 1984-1986

Litteratur

 • Larsen, Gunnar Alf: Sluttspill, Oslo 1990