Mjånes, Gunnar

Mjånes, Gunnar (1921-2002)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1969-1973
Ansiennitet:
1 år, 89 dager

Gå til bildegalleri

Mjånes, Gunnar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.04.1921 i Stord, Hordaland
 • Død 02.11.2002
 • Sønn av skomaker Hans Mjånes (1872-1938) og husmor Ellen Didriksen (1885-1929)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1965 - 1969, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1969 - 1973, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 18.10.1972-30.09.1973 for Bergfrid Fjose.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Justiskomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Rommetveit skule 1928-1935
 • Rommetveit framhaldsskule 1936-1937
 • Mellomskole 1938-1939
 • Stord lærarskole 1940-1944
 • Ulike fagkurs og kurs i administrasjon 1950-1979
 • Askov Sløjdlærerskole 1952
 • Kurs ved Luther College, Iowa, USA 1969

Yrke

 • Lærer ved Ballangrud pensjonatskole, Lunner 1944-1945
 • Lærer i Haugesund 1945-1947
 • Lærer i Bremnes 1947-1958
 • Styrer ved Meling skule, Bremnes/Bømlo 1958-1979

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bremnes Formannskap 1955-1959
 • Ordfører Bømlo Kommunestyre 1963-1967, 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1963-1967
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Bremnes 1952-1956
 • Formann Skolestyret, Bremnes 1956-1962
 • Medlem Skolestyret, Bømlo 1963-1971
 • Lekdommer Gulating Lagmannsrett 1968-1983
 • Medlem Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen 1972-1973

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Bømlo Kristeleg Folkeparti 1963-1971
 • Medlem Hordaland Kristeleg Folkeparti 1965-1970

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styrene for lokale lag for indre- og ytre misjonen