Mykstu, Gunnar

Mykstu, Gunnar (1909-1974)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1961-1965
Ansiennitet:
8 år, 51 dager

Gå til bildegalleri

Mykstu, Gunnar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.01.1909 i Rollag, Buskerud
 • Død 18.11.1974
 • Sønn av småbruker Tore H. Mykstu (1872-1945) og Inga Dokka (1876-1949)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Buskerud, 1950 - 1953, A.
 • Vararepresentant nr 5 for Buskerud, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 5 for Buskerud, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 5 for Buskerud, 1961 - 1965, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Justiskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Landbrukskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Numedal Folkehøgskole 1925-1926

Yrke

 • Skogsarbeider 1926-1958
 • Tømmermåler i Lågen distrikt 1947-1958
 • Hjelpeblinker i Rollag 1949-1958

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Rollag Kommunestyre 1934-1937, 1937-1940
 • Medlem Rollag Formannskap 1947-1951, 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Ankenemnda for jordlovsaker for Øvre Buskerud 1948-1952
 • Varaformann Ankenemnda for jordlovsaker for Øvre Buskerud 1952-1957
 • Varamedlem Fylkeslandbruksstyret i Buskerud 1956-1957
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Buskerud 1957-1960

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Rollag og Veggli Sparebank 1947-1962