Olsen, Gunn

Olsen, Gunn (1952-2013)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 2009-2013
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Olsen, Gunn har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 18.09.1952 i Kragerø, Telemark
 • Død 27.12.2013
 • Datter av mekaniker Kjell Kristoffersen (1931-) og husmor Gunda Bjørnsen (1931-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Telemark, 1985 - 1989, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Telemark, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 2 for Telemark, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 5 for Telemark, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 3 for Telemark, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 3 for Telemark, 2009 - 2013, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Sosialkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 18.12.2006 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2011

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 08.10.2009 - 30.09.2011

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse aftenskolekurs og korrespondansekurs
 • Kragerø Handelsskole 1969

Yrke

 • Kontorfullmektig Telemark Arbeiderblad 1969-1990

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Kragerø Formannskap 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Telemark 1983-1987
 • Medlem Fylkesutvalg, Telemark 1987-1990
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Telemark 1990-1991
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Telemark 1991-1995
 • Medlem Fylkesutvalg, Telemark 1995-1999

Offentlige verv

 • Varamedlem Forstanderskapet ved Sannidal og Skåtøy Sparebank 1978-1981
 • Varamedlem Husnemnda, Kragerø 1980-1987
 • Medlem Gatenavnkomiteen, Kragerø 1981-1987
 • Medlem Nærings- og sysselsettingsstyret 1983-1987
 • Medlem Administrasjonsutvalget 1984-1987
 • Medlem Barnehagestyret 1984-1987
 • Varamedlem Valgnemnda, Kragerø 1984-1987
 • Varamedlem Forstanderskapet ved Sannidal og Skåtøy Sparebank 1984-1987
 • Varaformann Styret for Kragerø Elektrisitetsverk 1984-1987 (kommunens representant)
 • Medlem Lønnsforhandlingsutvalget, Kragerø fra 1985
 • Varamedlem Kulturstyret, Kragerø 1985-1987
 • Medlem Helse- og sosialutvalget 1987-1999
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Telemark, 1988-1990
 • Leder Administrasjons- og likestillingsutvalget 1990-1991
 • Leder Barnevernsinstitusjonene, Telemark 1991-1995
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Telemark, 1991-1994
 • Medlem Rådet for Norges vassdrags- og energiverk, 1991-1994
 • Nestleder Styret for Kragerø Kombinerte Helseinstitusjon KKH 1991-1995

Tillitsverv i partier

 • Leder Kragerø Arbeidsungdomslag 1970-1974
 • Leder Kragerø Telemark A 1979-1983
 • Medlem Styret for Telemark A fra 1982
 • Nestleder Telemark A 1986-1998
 • Medlem DNAs landsstyre fra 1991
 • Leder Telemark A fra 1998

Tillitsverv i organisasjoner

 • Diverse verv Kommunenes Sentralforbund Telemark