Olsen-Hagen, Gunn Vigdis

Olsen-Hagen, Gunn Vigdis (1946-1989)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1989-1993
Ansiennitet:
12 år, 91 dager

Gå til bildegalleri

Olsen-Hagen, Gunn Vigdis har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.08.1946 i Sandnes, Rogaland
 • Død 30.12.1989
 • Datter av mekaniker Levard Olsen-Hagen og butikkansatt/spinneriarbeider Ellen Berheim

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Rogaland, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 5 for Rogaland, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 5 for Rogaland, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 5 for Rogaland, 1989 - 1993, A.

Vararepresentasjoner

 • Fra 30.12.1989, Kari Helliesen møter som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1989-93

  2. varapresident, Stortinget, 10.10.1989 - 23.10.1989

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Justiskomiteen, 18.10.1977 - 24.01.1978
  Sekretær, Justiskomiteen, 24.01.1978 - 13.02.1981
  Nestformann, Justiskomiteen, 13.02.1981 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Formann, Sosialkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 12.06.1985 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Leder, Sosialkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.05.1986 - 30.09.1989
  Nestleder, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1989 - 29.09.1989

  1989-93

  Leder, Fullmaktskomiteen, 01.10.1989 - 30.12.1989
  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.12.1989
  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1989 - 30.12.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1979 -

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 19.05.1989 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.12.1989

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1985-89

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 09.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1989 - 30.12.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse politiske og faglige kurs
 • LOs folkehøyskole 1965
 • Student (privatist) 1969

Yrke

 • Arbeidet i Rogalands Avis-redaksjon, annonseavdeling og abonnementsavdeling 1969-1975
 • Abonnementssjef i Rogalands Avis 1975-1977 (permisjon fra 1977)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sandnes Bystyre 1971-1975
 • Medlem Sandnes Formannskap 1975-1979

Offentlige verv

 • Varamedlem en rekke kommunale nemnder, Sandnes 1968-1971
 • Varamedlem Styret for daginstitusjoner 1972-1975
 • Medlem Kringkastingsrådet 1973-1977
 • Medlem Styret for Rogaland Teater 1975-1979
 • Varamedlem Høle menighetsråd fra 1976
 • Medlem Nyhus-utvalget. Utvalg til å utrede finansieringsordninger og oppgave- og ansvarsfordeling i helsetjenesten utenfor institusjon og i sosialtjenesten 1978
 • Medlem Dagspresseutvalget av 1980 fra 1980
 • Medlem Befolkningsutvalget 1981-1984
 • Medlem Kulturutvalget
 • Varamedlem Barnevernsnemnda
 • Medlem Valgnemnda

Tillitsverv i partier

 • Medlem, sekretær og kasserer Styret for Sandnes og Høyland AUF 1961-1964
 • Formann Sandnes AUF 1965-1966
 • Medlem DNAs utvalg for ungdom, idrett og friluftsliv fra 1977
 • Leder Rogalands Arbeiderpartis kvinneutvalg 1982-1986

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Stavanger Handel og kontor 1973-1976
 • Nestformann Stavanger Handel og kontor 1974-1976

Andre administrative verv

 • Medlem Bladstyret i Rogalands Avis som de ansattes representant flere ganger