Prestegård, Gunnar

Prestegård, Gunnar (1935-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1989-1993
Ansiennitet:
1 år, 55 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.03.1935 i Skien, Telemark
 • Sønn av byggmester Halvor Olsen Prestegård (1897-1973) og husmor Valborg Nikola Andersen (1903-1988)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1989 - 1993, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 16.10.1989-03.11.1990 for Eleonore Bjartveit.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1989 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1954
 • Cand.theol., Menighetsfakultetet 1959
 • Practicum, Menighetsfakultetet 1961

Yrke

 • Feltprest 1961-1962
 • Landsungdomssekretær i Indremisjonsselskapet 1962-1968
 • Forlagssjef Lutherstiftelsen 1968-1975
 • Forstander Menighetssøsterhjemmet 1987-2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1991-1995, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011

Offentlige verv

 • Medlem Kringkastingsrådet 1981-1985
 • Nestformann Kringkastingsrådet 1986-1989
 • Meddommer Lagmannsretten 1995-2007

Tillitsverv i partier

 • Medlem Fylkesstyret i Oslo KrF 1985-1993

Tillitsverv i organisasjoner

 • Landsungdomssekretær Indremisjonsselskapet 1962-1968
 • Medlem Styret i Norsk Forleggerforening 1972-1975
 • Generalsekretær Indremisjonsselskapet 1975-1987
 • Formann Nordisk indremisjonsråd 1977-1980
 • Formann Styret i Organisasjonenes Fellesråd 1982-1985
 • Medlem Styret i Skiensklubben Odd 1996-1999

Litteratur

 • Prestegård, Gunnar: Min dåp, Luther Forlag Oslo 1964
 • Prestegård, Gunnar: Ung i dag, Luther Forlag Oslo 1968
 • Møller, Arvid: Lyslugg og Mørkemann. Møte med Gunnar Prestegård, Luther Forlag Oslo 1994
 • Prestegård, Gunnar m/fl.: Ventetid, Sambåndet Bergen 1998
 • Prestegård, Gunnar: Mennesker jeg møtte, Luther Oslo 2007