Schnitler, Gunvor Margaret

Schnitler, Gunvor Margaret (1930-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1981-1985
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.01.1930 i Leksvik, Nord-Trøndelag
 • Datter av kranformann Ingvald Moe (1910-1980) og husmor Martha Lucie Moan (1904-2000)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Sør-Trøndelag, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 6 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1981-85

  Sekretær, Stortinget, 08.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Forsvarskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Sekretær, Fullmaktskomiteen, 01.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1981 - 20.01.1982
  Medlem, Kontrollkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Sosialkomiteen, 20.01.1982 - 30.09.1985
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 12.06.1985 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981
  Delegat, FNs generalforsamling, 1980 -

  1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1981 - 30.09.1982
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs
 • Student 1949
 • Lærerskoleeksamen ved Trondheim lærerskole 1966
 • 1. avdeling i spesialpedagogikk 1971
 • 2. avdeling i spesialpedagogikk 1986

Yrke

 • Lærervikar Byneset 1949-1950
 • Kontorassistent ved Norsk staaltaugfabrikk A/S 1950-1951
 • Kontorassistent ved Trondheim trygdekasse 1952-1954
 • Lærervikar i Trondheim 1959-1961
 • Lærervikar i Leksvik 1961-1963
 • Lærer i Trondheim 1966-1970
 • Øvingslærer ved Trondheim lærerskole 1970-1977
 • Konsulent ved skolesjefens kontor 1986-1989
 • Spesialpedagog ved skoleavdelingen ved Haukåsen psykiatriske sykehus 1989-1994
 • Spesialpedagog ved Heimdal videregående skole 1994-1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Trondheim Formannskap 1971-1975
 • Medlem Trondheim Formannskap 1975-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Trondheim 1971-1977 (gruppeleder)
 • Nestleder Rådet for Norsk fjernundervisning 1980-1982
 • Leder Rådet for Norsk fjernundervisning 1982-1990
 • Medlem Rådet for Norges vassdrags- og energiverk 1986-1994
 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige 1986-1993
 • Medlem Styret for Trondheim offentlig skole for døve 1991-1992

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Trondheim Unge Høyre 1951-1953
 • Leder Studieutvalg for undervisning i Sør-Trøndelag Høyre 1974-1977
 • Varaformann Trondheim Høyre 1975-1977, 1985-1986

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Norges Forsvarsforening 1986-1996
 • Medlem Styret for Kiwanis International 1999-2002

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Fokus Bank A/S 1990-1993