Vada, Gunnar

Vada, Gunnar (1927-2018)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1985-1989
Ansiennitet:
8 år, 285 dager

Gå til bildegalleri

Vada, Gunnar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.03.1927 i Beitstad, Nord-Trøndelag
 • Død 14.06.2018
 • Sønn av gårdbruker/bankkasserer Johan Vada (1900-1979) og husmor Ingerid Sprauten (1903-1964)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 1981 - 1985, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1985 - 1989, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 04.10.1985-09.05.1986 for Wenche Frogn Sellæg.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Landbrukskomiteen, 21.10.1981 - 07.11.1983
  Midlertidig nestformann, Landbrukskomiteen, 07.11.1983 - 20.11.1983
  Medlem, Landbrukskomiteen, 20.11.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1985 - 09.05.1986

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1981-85

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 20.11.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 26.11.1985 - 15.12.1986

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1982 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sprova folkeskole 1934-1942
 • Beitstad framhaldsskole 1944-1945
 • Mære landbruksskole 1945-1947
 • Hamar Katedralskole 1948-1949
 • Norges landbrukshøgskole 1950-1953

Yrke

 • Overassistent ved Steinkjer meieri 1949-1950
 • Konsulent ved Sunnmøre meieri 1953-1954
 • Konsulent hos Statskonsulentene i husdyrbruk 1954-1959
 • Sensor ved landbruksskolene i Nord-Trøndelag 1960-1977
 • Fylkesagronom i husdyrbruk Nord-Trøndelag 1960-1977
 • Dommer ved husdyrutstillinger i Trøndelag og Nordland 1960-1977
 • Gårdsdrift på slektsgården Hjellan i Beitstad 1968-1998 (gården overdratt eldste datter)
 • Gårdsdrift på sin kones slektsgård Ryssdal i Gloppen 1971-1980 (gården overdratt eldste sønn)
 • Prosjektleder for bygdeutvikling ved fylkeslandbrukskontoret i Nord-Trøndelag 1986-1987
 • Avdelingssjef ved avdeling for næringsutvikling ved fylkeslandbrukskontoret i Nord-Trøndelag 1988-1993
 • Pensjonist fra 1993

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje 1993

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nord-Trøndelag 1975-1979

Offentlige verv

 • Medlem en rekke faglige utvalg under Landbruksdepartementet 1960-1977
 • Medlem Rådgivende utvalg for import av avlsdyr 1966-1977

Tillitsverv i partier

 • Viseformann Nord-Trøndelag Høyre 1970-1975
 • Formann Steinkjer Høyre 1972-1974
 • Gruppeleder Høyres gruppe i Nord-Trøndelag fylkesting 1975-1977

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem en rekke faglige utvalg under landbrukets faglige og økonomiske organisasjoner 1960-1977
 • Formann Landbrukspensjonistene i Nord-Trøndelag 1994-2003

Litteratur

 • Artikler i norske og svenske fagtidsskrifter, 1954-77
 • Vada, Gunnar: Ny giv i saueavlen, Oslo 1970