Wetterhus, Gudbrand

Wetterhus, Gudbrand (1912-1994)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Buskerud 1954-1957

Gå til bildegalleri

Wetterhus, Gudbrand har avgått ved døden.

Finn informasjon etter