Sørvik, Gørild Støve

Sørvik, Gørild Støve (1951-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1993-1997

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter