Angell, Hanna Berg

Angell, Hanna Berg (1911-1982)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1969-1973
Ansiennitet:
2 år, 239 dager

Gå til bildegalleri

Angell, Hanna Berg har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.06.1911 i Hillesøy, Troms
 • Død 13.08.1982
 • Datter av fisker og gardbruker Emil Larsen Berg (1866-1952) og Olufine Johansen (1869-1943)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1961 - 1965, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Troms, 1965 - 1969, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Troms, 1969 - 1973, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1961-28.08.1963 for Einar Wøhni.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 13.10.1961 - 28.08.1963

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Trondarnes folkehøgskule 1930-1931
 • Tromsø lærerskole 1931-1935

Yrke

 • Lærer i Hillesøy 1935-1937
 • Lærer i Lenvik kommune ved ulike skolekretser 1937-1979

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1981
 • Norske Kommuners Sentralforbunds hederstegn 1981

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lenvik Formannskap 1951-1955, 1967-1971, 1971-1975, 1977-1979
 • Varaordfører Lenvik Kommunestyre 1975-1977

Offentlige verv

 • Medlem Helserådet, Lenvik 1952-1955
 • Medlem Barnevernsnemnda, Lenvik 1954-1967
 • Formann Bygningsrådet, Lenvik 1954-1957
 • Medlem Kontrollkommisjonen for Åsgård sykehus Tromsø 1961-1976
 • Medlem Styret for Heimly Folkehøgskole 1961-1970
 • Medlem Skolestyret, Lenvik 1968-1982
 • Medlem Helserådet, Lenvik 1968-1979
 • Medlem Lagretten 1968-1982
 • Medlem Bygningsrådet, Lenvik 1968-1975
 • Formann Plankomiteen og Styret for Finnsnes dagheim for barn 1968-1978
 • Formann Styret for Finnsnes dagheim for barn 1968-1978
 • Medlem Bygdeboknemnda, Lenvik 1970-1982
 • Medlem Komiteen for utredning av forholdet mellom stat og kirke 1971-1975
 • Medlem Fellesstyret for folkeboksamlingane, Lenvik 1973-1982
 • Medlem Styret for Metodistkirkens guttehjem 1974-1982
 • Medlem Byggekomiteen for Finnsnes kyrkje 1977-1982
 • Medlem Overstyret ved Heimly Folkehøgskole 1977-1982
 • Formann Likestillingsnemnda, Lenvik 1977-1982
 • Formann Radiogavefondet 1977-1982
 • Medlem Eldrerådet, Lenvik 1981-1982
 • Formann Eldrerådet, Lenvik 1982

Tillitsverv i partier

 • Medlem Kvinneutvalget i Nord-Troms Arbeiderparti 1958-1968
 • Formann Finnsnes Arbeiderkvinnelag 1965-1975
 • Formann Kvinneutvalget i Nord-Troms Arbeiderparti 1968-1976
 • Sekretær Lenvik Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Finnsnes Samvirkelag 1958-1970
 • Medlem Styret i Noregs mållag 1962-1968
 • Medlem Mållagets barnebokkritikarutval