Angell, Hanna Berg

Angell, Hanna Berg (1911-1982)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1969-1973
Ansiennitet:
2 år, 238 dager

Gå til bildegalleri

Angell, Hanna Berg har avgått ved døden.

Finn informasjon etter