Andreassen, Harriet

Andreassen, Harriet (1925-1997)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Andreassen, Harriet har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.05.1925 i Vikna, Nord-Trøndelag
 • Død 10.02.1997
 • Datter av telefonarbeider Harald Jentoft Andreassen (1898-1968) og husmor Judith Margot Johnson (1902-1972)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 03.10.1980 - 04.02.1981
  Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 04.02.1981 - 14.10.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole
 • Telefonkurs
 • Diverse voksenopplæringskurs i Arbeiderbevegelsen

Yrke

 • Telefonekspeditør i Televerket 1943-1960

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Rælingen kommunes likestillingspris 1986

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Egersund Formannskap 1959-1960
 • Medlem Stavanger Bystyre 1963-1966
 • Varaordfører Rælingen Kommunestyre 1971-1975, 1987-1991
 • Varamedlem Rælingen Formannskap 1975-1979, 1991-1995
 • Medlem Rælingen Kommunestyre 1979-1983
 • Medlem Rælingen Formannskap 1983-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Rogaland 1963-1966
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1971-1975

Offentlige verv

 • Varamedlem Studieselskapet for Regionplanarbeidet for Østlandsområdet 1972-1975
 • Varamedlem Regionrådet 1972-1975
 • Medlem Samarbeidsutvalget, Rælingen 1972-1975
 • Medlem Styret i AL Aamodthagen borettslag 1972-1979
 • Medlem Menighetsrådet, Rælingen 1972-1975 (formannskapets representant)
 • Medlem Representantskapet for Åsvang samfunnshus 1972-1975
 • Medlem Fellesrådet for Stalsberghagen 1972-1975
 • Medlem Generalforsamlingen i RA-2 1972-1975
 • Medlem Forsyningsnemnda, Rælingen 1972-1975
 • Medlem Helserådet, Rælingen 1972-1979
 • Varamedlem Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) 1974-1985
 • Medlem Representantskapet for Den norske Creditbank 1975-1982 (offentlig representant)
 • Leder Tomte- og boligutvalget, Rælingen 1976-1983
 • Varamedlem Styret for ANØ 1976-1979
 • Leder Forsyningsnemnda, Rælingen 1976-1979
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S fra 1976
 • Medlem Styret for Aamodt Boligbyggelag 1976-1979
 • Medlem Styret for Rælingen elektrisitetsverk 1976-1979
 • Medlem Arbeidsdirektoratets styre 1977-1982
 • Medlem Likestillingsrådet 1979-1986
 • Varamedlem Bedriftsdemokratinemnda 1979-1987
 • Varamedlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1979-1985
 • Medlem Arbeidstilsynets distriktsstyre, 1. distrikt 1980
 • Varamedlem Rådet for helsetjenester ved bedrifter 1980
 • Medlem Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker 1980-1983
 • Varamedlem Klagenemnda for likestilling 1980-1982
 • Varamedlem Rikslønnsnemnda 1980-1986
 • Medlem Produktkontrollrådet 1981
 • Medlem Hovedkomiteen for norsk forskning 1982-1983
 • Varaordfører Representantskapet for Den norske Creditbank 1982-1988
 • Varaordfører Representantskapet for Den norske Creditbank 1982-1988
 • Varamedlem Styret for Feriefondet 1982-1985
 • Varamedlem Landsrådet for Heimevernet 1982-1985
 • Varamedlem Arbeidsdirektoratets styre 1983-1987
 • Leder Helse- og sosialstyret, Rælingen 1984-1987
 • Nestleder NORAD's Prosjektutvalg 1984-1988
 • Leder Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1984-1986
 • Medlem Riksskattenemnda 1984-1996
 • Varamedlem Finansutvalget, Rælingen 1984-1991
 • Varamedlem Arbeidsmiljøutvalget, Rælingen 1984-1987
 • Varamedlem Det kriminalitetsforebyggende råd 1984-1988
 • Medlem Flyktningeutvalget, Rælingen 1984-1995
 • Varamedlem Lokaliseringsutvalget fra 1984
 • Nestleder Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1985-1987
 • Medlem Utvalg om frivillige organisasjoner 1985-1988
 • Medlem Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter 1985-1988
 • Nestleder A/S Vinmonopolets styre 1987-1996
 • Varamedlem Planleggingsgruppen for Østre Strøm tomteområde 1988-1991
 • Leder Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1988
 • Leder Hovedutvalget for Helse og Sosial, Rælingen 1988-1991
 • Medlem Generalforsamlingen i Rælingen Tomteselskap 1988-1991
 • Medlem Forhandlingsutvalget, Rælingen 1988-1991
 • Medlem Arbeidsmiljøutvalget, Rælingen 1988-1991
 • Medlem Hovedutvalget for administrasjon og personalsaker, Rælingen 1988-1991
 • Medlem Styret for Amalie og Elise Ruds legat for fysisk funksjonshemmede 1988-1991
 • Medlem Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen 1989-1991
 • Varamedlem Hovedutvalget for administrasjon og personalsaker, Rælingen 1992-1995
 • Varamedlem Representantskapet for ANØ 1992-1995
 • Varamedlem Styret for Amalie og Elise Ruds legat for fysisk funksjonshemmede 1992-1995
 • Varamedlem Hovedutvalget for teknisk sektor, Rælingen 1992-1995
 • Varamedlem Avviklingsstyret for Rælingen Tomteselskap 1992-1995
 • Medlem Kontrollutvalget, Rælingen 1992-1995
 • Varamedlem Generalforsamlingen i RA-2 1992-1995
 • Varamedlem Forbrukerrådet fra 1993
 • Leder Statens eldreråd 1993-1997
 • Varamedlem Kontrollutvalget, Rælingen 1995-1997

Tillitsverv i partier

 • Leder Rogaland Arbeiderpartis kvinneutvalg 1962-1966
 • Medlem Styret for Rogaland Arbeiderparti 1962-1966
 • Formann Rælingen Arbeiderparti 1970-1973
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1973-1977, fra 1981
 • Leder Arbeiderpartiets kvinnebevegelse 1981-1985

Tillitsverv i organisasjoner

 • Ansatt Landsorganisasjonens distriktskontor i Stavanger 1960-1966
 • Forbundssekretær Norsk Arbeidsmandsforbund 1967-1977
 • Sekretær Landsorganisasjonen i Norge 1977-1985
 • Medlem Styret for Norske Boligbyggerlags Landsforbund fra 1983
 • Viseformann ILOs likestillingskomite under ILO-konferansen i Geneve 1985
 • Nestleder Styret for Norske Boligbyggerlags Landsforbund 1986-1988
 • Vararepresentant Kommunenes Sentralforbund 1988-1991
 • Nestformann Folk og forsvar

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Det Norske Luftfartsselskap fra 1976