Bekken, Harald

Bekken, Harald (1942-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 1 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter