Bjellaanes, Halvor

Bjellaanes, Halvor (1925-2010)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1965-1969
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Bjellaanes, Halvor har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.06.1925 i Mo, Nordland
 • Død 07.10.2010
 • Sønn av skoleinspektør Anders Kristian Bjellaanes (1884-1954) og lærer Konstanse Olsen (1894-1990)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Nordland, 1965 - 1969, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Nestformann, Justiskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1965-69

  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 01.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1944
 • Handelsgymnas 1946
 • Cand.jur. 1950
 • Norsk historie delfag, Universitetet i Bergen 1991

Yrke

 • Løytnant i Luftvernartilleriet 1951-1955
 • Kaptein i Forsvarsstaben 1955-1956
 • Banksekretær i Mo sparebank, Mo i Rana 1956-1957
 • Banksjef i Korgen sparebank 1957-1960
 • Banksjef i Vefsn sparebank, Mosjøen 1960-1969
 • Banksjef i Arendal Sparebank 1969-1973
 • Banksjef i Aust-Agder Sparebank, Arendal 1973-1974
 • Administrerende direktør i Aust-Agder Sparebank, Arendal 1974-1984
 • Administrerende direktør i Sparebanken Sør 1984-1988

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs orden 1987

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Korgen Formannskap 1959-1960
 • Medlem Vefsn Formannskap 1961-1963

Offentlige verv

 • Formann Vefsndistriktets arbeids- og tiltaksnemnd 1962-1965
 • Formann Utvalg til vurdering av bruken av omsetningsavgiftsmidlene i landbruket 1970-1975
 • Medlem Styret i Statens Kornforretning 1970-1974
 • Varamedlem Styret i Statens Kornforretning 1974-1985
 • Medlem Representantskapet for Den Norske Industribank A/S fra 1978
 • Medlem Styret for Aust-Agder Næringsselskap A/S 1980-1988

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Nordland sparebanklag 1961-1965
 • Formann Nordland sparebanklag 1962-1965
 • Medlem Styret i Sparebankforeningen i Norge 1963-1967
 • Nestformann Sparebankforeningen i Norge 1964-1967
 • Medlem Sparebankforeningens strukturkomité (Myrvoll-komiteen) 1971-1974
 • Medlem Styret i Sparebankenes Arbeidsgiverforening 1972-1978
 • Nestformann Sparebankenes Arbeidsgiverforening 1973-1978
 • Medlem Styret i Sparebankforeningen i Norge 1975-1982
 • Formann Sparebankforeningen i Norge 1977-1982
 • Formann Sparebankforeningens strukturkomité (Bjellaanes-komiteen) 1981-1983
 • Medlem Consultative Committee,The International Savings Banks Institute, Genéve 1983-1985
 • Medlem Styret i The International Savings Banks Institute, Genéve 1985-1989

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Sparebankenes Kredittselskap A/S 1977-1985
 • Formann Representantskapet for Elcon-Finans A/S 1982-1987
 • Formann Styret i Agderforskning 1985-1989
 • Formann Representantskapet for Sparebankenes Kredittselskap A/S 1985-1991
 • Formann Styret i Sparebankkort A/S 1985

Litteratur

 • Bjellaanes, Halvor (red.): Partiene og det politiske lederskap