Bromstad, Hans Kristian

Bromstad, Hans Kristian (1903-1971)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 97 dager

Gå til bildegalleri

Bromstad, Hans Kristian har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 28.03.1903 i Skjørn, Sør-Trøndelag
 • Død 19.07.1971
 • Sønn av gårdbruker Lars Bromstad (1857-1935) og Kristine Sikveland (1876-1967)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1958 - 1961, V.
 • Vararepresentant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1961 - 1965, V.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøgskole
 • Skjetlein Landbruksskole 1923-1925

Yrke

 • Gårdbruker 1934-1971

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Stjørna Kommunestyre 1937-1940, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag landbruksselskap fra 1945
 • Formann Sør-Trøndelag landbruksselskap 1955-1971

Tillitsverv i partier

 • Formann Stjørna Venstrelag 1950-1963
 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag Venstre

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem og formann Styret for Stjørna Samvirkelag 1930-1971
 • Medlem Styret for Felleskjøpet, Trondheim fra 1945
 • Formann Styret for Felleskjøpet, Trondheim 1954-1971
 • Medlem Styret i Felleskjøpenes landsforbund 1961-1971
 • Medlem Styret i Det Norske Jord- og Myrselskap 1961-1971
 • Medlem Styret i Kongelige Selskap for Norges Vel til 1971

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Stjørna Sparebank fra 1930
 • Medlem Styret for Sørfjord Meieri 1935-1965
 • Formann Styret for Stjørna Sparebank 1936-1971