Berg, Hans

Berg, Hans (1902-1980)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1965-1969
Ansiennitet:
15 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Berg, Hans har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.02.1902 i Bodin, Nordland
 • Død 15.08.1980
 • Sønn av fisker og poståpner Hans Sivertsen (1872-1957) og Elise Pedersen (1872-1958)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Nordland, 1954 - 1957, KrF.
 • Representant nr 6 for Nordland, 1958 - 1961, KrF.
 • Representant nr 5 for Nordland, 1961 - 1965, KrF.
 • Representant nr 7 for Nordland, 1965 - 1969, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Kommunalkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Kommunalkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 29.05.1961 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Kommunalkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1965 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Samferdselskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1964

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nordland landbruksskole 1920-1922

Yrke

 • Fisker 1917-1920
 • Gårdsdreng ved Hamarøy prestegård 1922-1923
 • Fisker 1923-1951
 • Gårdbruker, Rønvik i Bodin fra 1927
 • Klokker i Bodin kirke 1947-1965

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bodin Kommunestyre 1936-1937, 1937-1941, 1945-1947, 1959-1963, 1963-1967
 • Medlem Bodin Formannskap 1947-1951, 1955-1959
 • Ordfører Bodin Kommunestyre 1951-1955

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 1951-1953

Offentlige verv

 • Medlem Bodin menighetsråd 1935-1954
 • Medlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1961-1971
 • Varamedlem Styret i Naturskadefondet 1961-1977

Tillitsverv i partier

 • Formann Bodin KrF 1947-1952
 • Varaformann Nordland KrF 1954-1960
 • Medlem KrFs kommuneprogramnemnd 1954-1961
 • Varamedlem KrFs arbeidsutvalg 1954-1955, 1961-1963
 • Medlem KrFs arbeidsutvalg 1957-1961, 1963-1965
 • Formann Nordland KrF 1960-1965
 • Varaformann KrFs kommuneprogramnemnd 1961-1963
 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1963-1969

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Hovedstyret i Det norske lutherske indremisjonsselskap 1965-1974

Andre administrative verv

 • Varamedlem Forstanderskapet ved Bodø sparebank 1958-1961
 • Medlem Forstanderskapet ved Bodø sparebank 1961-1975