Danielsen, Harry

Danielsen, Harry (1936-2011)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1985-1989
Ansiennitet:
4 år, 218 dager

Gå til bildegalleri

Danielsen, Harry har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.09.1936 i Rødøy, Nordland
 • Død 12.05.2011
 • Sønn av fisker Kristian Danielsen (1903-1978) og husmor Agnes Iversen (1902-1972)

Stortingsperioder

 • Representant nr 12 for Nordland, 1981 - 1985, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1985 - 1989, H. (01.10.1985 - 30.09.1987)
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1985 - 1989, Uav. (01.10.1987 - 30.09.1989)

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 04.10.1985-09.05.1986 for Petter Thomassen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 23.10.1985 - 09.05.1986

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole 1952
 • Militær forskole Harstad 1956
 • Lærerskoleeksamen 1968
 • Statens spesiallærerskole, 1. avdeling 1971
 • 2. avdeling (logopedi), Statens spesiallærerskole 1972

Yrke

 • Lærer i Steigen 1958-1966
 • Lærer i Steigen 1968-1969
 • Styrer Saursfjord skole, Steigen 1969-1971
 • Distriktslogoped i Alstahaug kommune 1971-1972
 • Rektor Molag skole, Lurøy 1972-1976
 • Lærer/logoped Molag skole, Lurøy, 1976-1977
 • Faglig rettleder spesialpedagogikk/logopedi Lurøy 1977-1978
 • Logoped Pedagogisk-psykologisk distriktssenter for Nesna-regionen 1978-1987
 • Lærer ved Molag skole 1987-1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lurøy Formannskap 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Nordland 1975-1978
 • Medlem Fylkesting, Nordland 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Steigen 1960-1968
 • Formann Ungdoms- og idrettsnemnda, Nordland 1975-1978
 • Formann Fylkeskulturstyret, Nordland 1979-1983
 • Nestformann Sosialstyret, Lurøy 1979-1983

Tillitsverv i partier

 • Formann Steigen Høyre 1960-1966
 • Medlem Styret for Nordland Høyre 1973-1977
 • Viseformann Nordland Høyre 1975-1977
 • Formann Lurøy Høyre 1978-1980
 • Formann Politisk utvalg i Nordland Høyre 1978-1980

Litteratur

 • Danielsen, Harry: Solværøyene - øyene og folket, eget Mosjøen 1996
 • Danielsen, Harry: Hestmannøy - øya og folket, eget Sandnessjøen 2001