Dokken, Hallvard

Dokken, Hallvard (1910-1979)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 1945-1949

Gå til bildegalleri

Dokken, Hallvard har avgått ved døden.

Finn informasjon etter