Eidnes, Hans

Eidnes, Hans (1887-1962)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Troms 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Eidnes, Hans har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.03.1887 i Bjarkøy, Troms
 • Død 05.06.1962
 • Sønn av småbruker Sivert Eidnes (1850-1922) og Albertina Johanna Karoliusdatter (1851-1909)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Troms, 1945 - 1949, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Nestformann, Post-, telegraf- og kystfartskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs og stipendiereiser
 • Tromsø lærerskole 1909
 • Askov folkehøjskole 1915

Yrke

 • Lærer i framhaldsskolen på Karlsøy 1909
 • Lærer i Andenes 1909-1914
 • Andrelærer ved Vågan folkehøgskule 1914-1919
 • Lærer ved Trondarnes folkehøgskule 1919-1921
 • Redigerte ungdoms- og målbladet "Midnattssol" 1919-1929
 • Redigerte Det lokalhistoriske tidsskriftet "Håløygminne" 1920-1962
 • Styrer ved Trondarnes folkehøgskule 1921-1959

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1957

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondenes Kommunestyre 1928-1931
 • Varaordfører Trondenes Kommunestyre 1931-1934

Offentlige verv

 • Formann Styret for Trondenes folkeboksamling 1935-1943
 • Overformynder , Trondenes 1936-1945
 • Medlem Bygningsrådet, Trondenes 1939-1941
 • Formann Bygningsrådet, Trondenes 1941-1943
 • Formann Arbeidsledighetsnemnda, Trondenes 1945
 • Medlem Norsk Språknemnd 1952-1959
 • Medlem Styret for Troms folkemuseum
 • Formann Reguleringsnemnda

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Troms fylkesvenstrelag 1927-1949
 • Medlem Styret for Trondenes venstrelag 1935-1962
 • Formann Troms fylkesvenstrelag 1945-1949

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Hålogaland historielag 1920-1962
 • Medlem Styret i Landslaget for by- og bygdehistorie 1921-1962
 • Formann Venner av Det norske teatret 1946-1949
 • Formann Noregs Mållag 1946-1949
 • Formann Norsk folkeminnelag

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Trondenes sparebank 1941-1953
 • Formann Forstanderskapet ved Trondenes sparebank 1953-1961
 • Medlem Forstanderskapet ved Trondenes sparebank 1961-1962

Litteratur

 • Eidnes, Hans: Trondarnes Folkehøgskole 1948-52
 • Eidnes, Hans: Nordlands soga i oldtid og millomalder, Trondheim 1921
 • Eidnes, Hans: Hålogalands historie, Trondheim 1943
 • Eidnes, Hans: Fredsvår. Dikt, Trondheim 1945
 • Eidnes, Hans: Tru og tradisjon; Gamalt frå Hålogaland, Trondheim 1946
 • Eidnes, Hans: Trondarnes Folkehøgskole 1919-44, Harstad 1946
 • Eidnes, Hans: Troms Ungdomsfylking 50 år, Tromsø 1955