Eidnes, Hans

Eidnes, Hans (1887-1962)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Troms 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Eidnes, Hans har avgått ved døden.

Finn informasjon etter