Eika, Hallvard

Eika, Hallvard (1920-1989)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1973-1977
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Eika, Hallvard har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.12.1920 i Torquay, Saskatchewan, Canada
 • Død 17.05.1989
 • Sønn av gårdbruker Kittil H. Eika (1879-1965) og Kari Landsverk (1892-1961)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Telemark, 1969 - 1973, V.
 • Representant nr 5 for Telemark, 1973 - 1977, V.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 21.08.1970-17.03.1971, Sigurd Kalheim møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 18.10.1972-09.12.1972, Sigurd Kalheim møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 09.12.1972-30.09.1973, Sigurd Kalheim møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1973-16.10.1973, Eivind Øygarden møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Forsvarskomiteen, 14.10.1969 - 21.08.1970
  Nestformann, Justiskomiteen, 24.03.1971 - 18.10.1972

  1973-77

  Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1970
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1971 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Medlem gruppestyret, Venstre, 01.10.1969 - 21.08.1970

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Landbruksdepartementet, 21.08.1970 - 17.03.1971
  Statsråd, Handels- og skipsfartsdepartementet, 18.10.1972 - 16.10.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Flere studieopphold i utlandet
 • Foldsæ jordbruksskole 1938-1940
 • Hamar katedralskole 1942-1943
 • Norges landbrukshøgskole, jordbruksavdelingen 1943-1946
 • 5 måneders studieopphold i USA 1951

Yrke

 • Vitenskaplig assistent ved Institutt for driftslære og landbruksøkonomi, NLH 1946-1948
 • Konsulent i Norges Bondelag 1948-1950
 • Samvirkekonsulent i Kongelig Selskap for Norges Vel 1950-1952
 • Bonde på garden Eika i Bø fra 1952
 • Fylkeslandbrukssjef i Telemark 1977-1985

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1986

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Bø Kommunestyre 1967-1970
 • Medlem Bø Kommunestyre 1970-1971, 1975-1979, 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Telemark landbruksselskap 1953-1958
 • Medlem Kraftforfondet 1956-1966
 • Nestformann Omsetningsrådet 1959-1966
 • Medlem Sivillovbokutvalget 1967-1972 (supplerende medlem)
 • Varamedlem Statens Naturvernråd 1967-1972
 • Formann Utvalget for utbygging av Bø-fossene 1968-1970
 • Medlem Styret for Telemark Distriktshøgskule 1970-1972
 • Formann Styret for Telemark Distriktshøgskule 1972-1976
 • Medlem Representantskapet for Midt-Telemark kraftlag 1976-1983
 • Formann Utvalget for utbygging av Bø-fossene 1976-1983
 • Formann Styringsutvalget for jordforsking, NLVF 1977-1982
 • Medlem Representanter for Landbruksdepartementet i styret for 4H 1980
 • Medlem Styret for Avlingsskadefondet 1981-1983
 • Formann Styret for NLVFs Institutt for georessurs- og forurensningsforskning (GEFO) 1983-1989
 • Medlem Rådet for Telemark Distriktshøgskule 1984-1987
 • Leder Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk 1984-1988
 • Medlem Omsetningsrådet 1986-1988

Tillitsverv i partier

 • Medlem Venstres landsstyre 1968-1976
 • Organisatorisk nestformann Venstre 1970-1972

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Norges Bondelag 1955-1966
 • Medlem Styret i Norges Skogeierforbund 1955-1965
 • Medlem Presidiet i Nordens bondeorganisasjoners Centralråd 1956-1966
 • Formann Styret for Slakterienes salgssentral 1963-1970
 • Visepresident International Federation of Agricultural Producers 1964-1968
 • Medlem Landbrukssamvirkets Fellesråd 1981-1989

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Bøndernes Bank A/S 1954-1960
 • Formann Styret for Bø mølle L/L 1955-1970
 • Medlem Styret for Andelsslakteriet i Telemark 1956-1963
 • Medlem Norges Landbruksvitenskapelige forskningsråd 1956-1963
 • Medlem Styret for Forenede Liv livsforsikringsaksjeselskap 1956-1979
 • Medlem Hovedstyret i Bøndernes Bank A/S fra 1962
 • Formann Styret for I/S Oslo Kjøttindustri 1965-1970
 • Medlem Styret for A/S Bø Hotell fra 1967
 • Medlem Styret for Telemark Fjellbygg A/S 1968-1969
 • Medlem Representantskapet for Frionor-Produkter A/S 1968-1976
 • Formann Styret for A/S Bø Hotell fra 1969
 • Ordfører Representantskapet for Frionor-Produkter A/S 1976-1982
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Forenede Liv livsforsikringsaksjeselskap fra 1980
 • Formann Styret for Landkreditt 1981-1989
 • Formann Styret for Centralkassen for Bøndernes Driftskreditt 1982-1988
 • Formann Styret for Bøndernes Bank A/S 1986
 • Formann Styret for Fokus Bank 1987-1989

Litteratur

 • Eika, Hallvard: "Landbrukssamvirke" , Sosial håndbok for Norge, 1953
 • Solbraa, Ane og Hallvard Eika: Prisstøttesystemet i amerikansk jordbruk. Rapport fra en studiereise, Oslo 1955
 • Eika, Hallvard og Hans Borgen: Norges tilknytning til Det europeiske økonomiske fellesskap, Oslo 1961