Guttorm, Hans

Guttorm, Hans (1927-2013)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 1965-1969

Gå til bildegalleri

Guttorm, Hans har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 29.06.1927
  • Død 25.09.2013

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 5 for Finnmark, 1965 - 1969, A.

Verv

Offentlige verv

  • Medlem Samisk utdanningsråd, 1980-1983
  • Varamedlem Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam, 1980-1985
  • Medlem Sametinget, 1989-1993
  • Varamedlem Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning, 1991-1993
  • Leder Styret for Samisk utviklingsfond, fra 1995