Hansen, Harry

Hansen, Harry (1919-2003)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 57 dager

Gå til bildegalleri

Hansen, Harry har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.01.1919 i Bergen, Hordaland
 • Død 05.09.2003
 • Sønn av sekretær Nils Christian Hansen (1898-1967) og husmor Petra Amanda Paulsen (1895-1983)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Bergen, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 1 for Bergen, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 1 for Hordaland, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 1 for Hordaland, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Samferdselskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 24.03.1971 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Nestformann, Forsvarskomiteen, 18.10.1973 - 18.02.1975
  Medlem, Finanskomiteen, 18.02.1975 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Delegat, FNs generalforsamling, 1974 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1974 - 1977

  1977-81

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1933-1937

Lærlingepraksis

 • Elektrikerlære hos A. Arnesen, Bergen 1937-1942

Yrke

 • Radiomontør hos Nydal & Våge, Bergen til 1945
 • Elektriker hos Isaksen, Bergen til 1945
 • Korttidsjobber i Bergen Arbeiderblad og boligformidlingen i Bergen kommune 1945-1949
 • Utbyggingssjef 1963-1964

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Formannskap 1951-1955, 1959-1963
 • Varaordfører Bergen Bystyre 1955-1959
 • Ordfører Bergen Bystyre 1963-1967, 1967-1969

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Bergen 1952-1956
 • Formann Boligrådet 1953-1969
 • Formann Plan- og byggekomiteen for nytt rådhus 1960-1965
 • Formann Byutvidelseskomiteen av 1964 fra 1964
 • Formann Regionplanrådet 1964-1969
 • Ordfører Representantskapet for Bergenshalvøens kommunale kraftselskap 1964-1969
 • Formann Byens historiekomite 1967-1984
 • Formann de viktigste utvalg i forbindelse med sammenslåingen av Bergen og nabokommunene 1968-1969
 • Medlem Byjubileumskomiteen 1968-1969
 • Formann Den regjeringsoppnevnte Nærtrafikkomiteen for Bergensområdet 1971-1974
 • Medlem Skattekommisjonen av 1981 1981-1984
 • Leder Rikskonsertenes styre 1981-1988
 • Varamedlem Styret for Norges Kommunalbank 1983-1994
 • Nestleder Styret for Norges Postsparebank 1985-1989
 • Leder Styret for Statens lånekasse for utdanning 1988-1994
 • Leder Styret for Norges Postsparebank 1989-1992

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Bergens forenede arbeiderparti 1945-1949
 • Sekretær Bergen forenede Arbeiderparti 1949-1962
 • Sekretær Styret i Bergens forenede arbeiderparti 1949-1962
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1959-1963
 • Formann Styret i Bergens forenede arbeiderparti 1972-1978
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1973-1979

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Arbeidernes opplysningsforbund fra 1945
 • Medlem Vestlandskomiteen 1965-1969
 • Formann LO-DNAs skatteutvalg 1975-1980

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Det Norske Luftfartsselskap fra 1963
 • Medlem Styret for Festspillene i Bergen 1964-1969
 • Formann Bedriftsforsamlingen i Narvesen A/S 1977-1984

Litteratur

 • Fast gjesteskribent i Bergens Arbeiderblad siden 1981