Hegtun, Halfdan

Hegtun, Halfdan (1918-2012)

Parti:
Det Nye Folkepartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1969-1973
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Hegtun, Halfdan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.10.1918 i Vestre Toten, Oppland
 • Død 25.12.2012
 • Sønn av verksmester Halfdan Anthony Hansen (1872-1946) og hjemmeværende Olga Elise Frogner (1887-1971)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Akershus, 1965 - 1969, V.
 • Representant nr 7 for Akershus, 1969 - 1973, V. (01.10.1969 - 08.12.1972)
 • Representant nr 7 for Akershus, 1969 - 1973, DNF. (09.12.1972 - 30.09.1973)

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Sosialkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Sosialkomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969
  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1966 - 1967

  1969-73

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 30.09.1973
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1970 - 1973

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1965-69

  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 01.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Nestformann gruppestyret, Venstre, 01.10.1969 - 09.12.1972
  Nestformann gruppestyret, Det Nye Folkepartiet, 09.12.1972 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Raufoss Bruksskole 1924-1931
 • Middelskole, Raufoss 1931-1934
 • Student, Gjøvik kommunale høyere almenskole (latinlinjen) 1937
 • Cand.philol., Universitetet i Oslo (hovedfag historie, norsk og tysk bifag) 1946

Yrke

 • Lektor ved Hegdehaugen skole, Oslo 1946-1948
 • Programmedarbeider ved BBCs norske seksjon, London 1948-1949
 • Programsekretær i Dagsnyttavdelingen, NRK 1949-1956
 • Redaksjonssekretær i Utenriksavdelingen, NRK 1956-1961
 • Utenriksredaktør 1961-1973
 • Programdirektør 1973-1981
 • Programmedarbeider 1981-1988

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Vestre Toten kommunes kulturpris 1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bærum Formannskap 1991-1995
 • Varamedlem Bærum Kommunestyre 1995-1999, 1999-2003
 • Medlem Bærum Kommunestyre 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1987-1991
 • Varamedlem Fylkesting, Akershus 1995-1999

Offentlige verv

 • Medlem Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt 1965-1973
 • Medlem Rådet for konflikt- og fredsforskning 1970-1973
 • Medlem Utvalget til regulering av grunnbeløpet i Folketrygden 1972 1972
 • Medlem Radiokomiteen i Den europeiske kringkastingsunion (EBU) 1973-1976
 • Medlem Styret for Radiokomiteen i Den europeiske krignkastingsunion (EBU) 1976-1980
 • Medlem Radiokomiteen i Den europeiske kringkastingsunion (EBU) 1980-1981
 • Medlem Helse- og sosialstyret, Akershus 1984-1995
 • Formann utredningskomite om en ordning med pasientombud, Akershus 1985
 • Varamedlem Helse- og sosialstyret, Akershus 1995-1999
 • Medlem Eldrerådet, Bærum 1995-1999
 • Medlem Driftsstyret for de somatiske sykehus, Akershus 1995-1999

Tillitsverv i partier

 • Leder Bærum Venstre 1966-1970
 • Medlem DLFs programutvalg 1973-1973
 • Medlem DLFs sentralstyre 1982-1998
 • Formann Bærum DLF 1982-1988
 • Leder DLFs forhandlingsutvalg i forbindelse med sammenslåingen med Venstre 1987-1988
 • Æresmedlem Norges Unge Venstre 1992-1992

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Oslo og Akershus Vernelag 1967-1971

Andre administrative verv

 • Nestleder Styret for Hjertesenteret i Oslo 1989-1991
 • Leder Styret for Hjertesenteret i Oslo 1991-1993

Litteratur

 • Hegtun, Halfdan: Norges Fotballforbunds historie ved 50 års jubileet, Oslo 1952
 • Hegtun, Halfdan: "Utenriksoversikt" i Yngve Woxholt (red.): Hva verden snakket om: året i tekst og bilder 1957, Norsk Kunstforlag Oslo 1958
 • Gran, Bjarne og Halfdan Hegtun: Streiftog i vår egen tid, Aschehoug Oslo 1960
 • Hegtun, Halfdan: Fra Toten og andre verdensdeler, Aschehoug Oslo 1962
 • Johansen, Jahn Otto og Halfdan Hegtun: Ti år uten Stalin, Nasjonalforlaget Oslo 1963
 • Brattbakken, Even: Slik je ser det, Aschehoug Oslo 1964
 • Hegtun, Halfdan: "Tysklandsproblemet" i Gunnar Garbo (red.): En verden i omveltning: nye vurderinger av norsk utenrikspolitikk, Epoke Oslo 1966
 • Hegtun, Halfdan: "Jeg tror på idretten og på Raufoss" i Lasse Efskind et.al.: Idrett hvor går du? Redaktør: Petter Larsen, Tiden Oslo 1973
 • Hegtun, Halfdan: "I hverdagslaget" i Festskrift til Torolf Elster, Tiden Oslo 1981
 • Hegtun, Halfdan: Rundt fabrikken, Aschehoug Oslo 1984
 • Brattbakken, Even: I kvældssola, Aschehoug Oslo 1987
 • Hegtun, Halfdan: "Vennen Seip - i og utenfor Bærumspolitikken" i Guttorm Hansen et.al.: Mennesket i sentrum: festskrift til Helge Seips 70-årsdag, Tano Oslo 1989
 • Hegtun, Halfdan: Kampen for fred: Europa 1945-90, Aschehoug Oslo 1990
 • Hegtun, Halfdan: Ti liv og 200 års Norgeshistorie, Alfa Gjøvik 2006