Haldorsen, Haldor Andreas

Haldorsen, Haldor Andreas (1883-1965)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1950-1953
Ansiennitet:
8 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Haldorsen, Haldor Andreas har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.02.1883 i Finnås, Hordaland
 • Død 23.04.1965
 • Sønn av fabrikkeier og smed Martinus Haldorsen (1858-1951) og Maren Malene Larsdatter (1859-1894)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Hordaland, 1928 - 1930, V.
 • Vararepresentant nr 3 for Hordaland, 1931 - 1933, V.
 • Vararepresentant nr 4 for Hordaland, 1934 - 1936, V.
 • Representant nr 7 for Hordaland, 1945 - 1949, V.
 • Representant nr 3 for Hordaland, 1950 - 1953, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 29.05.1946 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Lærlingepraksis

 • Smedlære hos faren

Yrke

 • Medeier i Wichmann Motorfabrikk 1908-1965
 • Disponent i Wichmann Motorfabrikk 1908-1946

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Medalje med diplom fra Selskapet for norske fiskeriers fremme
 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1953

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bremnes Formannskap 1916-1919, 1919-1922, 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1937-1942

Offentlige verv

 • Kirkeverge Bremnes kommune, Bremnes 1917-1923
 • Formann Elektrisitetsforsyningen for Sunnhordlandsbydene 1938-1946
 • Formann Styret for Finnås kraftlag 1946-1961
 • Formann Styret for Sunnhordland Kraftlag A/L 1946-1960
 • Medlem Representantskapet for A/S Årdal og Sunndal Verk 1946-1954
 • Formann Syketrygdnemnda, Bremnes til 1928
 • Formann komite angående elektrisitetsforsyningen for Sunnhordlandsbygdene

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Bergen krets av Det norske misjonsselskap

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Bergen Kreditbank 1944-1954
 • Medlem Representantskapet for Hardanger-Sunnhordalandske D/S 1945-1959