Harlem, Hanne

Harlem, Hanne (1964-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.11.1964 i Oslo, Oslo
 • Datter av lege og statsråd Gudmund Harlem (1917-1988) og kontorsekretær Inga Brynolf (1918-2005)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Familie- og forbrukerdepartementet, 1990 - 1991
  Statsråd, Justis- og politidepartementet, 17.03.2000 - 19.10.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Slemdal barneskole og Ris ungsdomsskole 1971-1980
 • Oslo Katedralskole 1980-1983
 • Ex.phil. 1984
 • Juridisk embetseksamen 1990

Yrke

 • Halv stilling som sekretær i Statens barne- og ungdomsråd 1985
 • Advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten 1990
 • Dommerfullmektig i Nord-Troms herredsrett 1993-1995
 • Advokat hos Regjeringsadvokaten 1995-1997
 • Sjefsjurist i Kredittilsynet 1998
 • Advokat i Norsk Hydro 1998-1999
 • Assisterende direktør i Norsk Hydro 2000
 • Universitetsdirektør ved UiO 2004-2007
 • Styreleder og -medlem fra 2007
 • Kommuneadvokat i Oslo fra 2011

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1983-1987
 • Medlem Oslo Byråd 1991-1993 (byråd for barn og utdanning)

Offentlige verv

 • Medlem Statens barne- og ungdomsråd 1984-1986
 • Medlem Ungdomsnemnda, Oslo 1984-1986
 • Medlem Komiteen for Ungdomsåret 1984-1985
 • Medlem Styret for Oslo byfornyelse AS 1984-1988
 • Medlem Boligutvalget, Oslo 1984-1986
 • Medlem Byutviklingskomiteen, Oslo 1986-1988
 • Medlem Bydelsutvalget, bydel 23 1988-1990
 • Medlem Barnehagenemnda, bydel 23 1988-1990
 • Medlem Styret for de landsdekkende statlige spesialpedagogiske kompetansesentra 1992-1998
 • Medlem Styret for Vinstra Kraftselskap 1996-1998
 • Medlem Styret for Oslo Energi AS 1996-1997
 • Leder Styret for Oslo Energi Produksjon A/S 1997-1999
 • Leder Styret for Sunnaas sykehus 1999-2000
 • Medlem Styret for Oslo Energi Holding AS 1999-2000
 • Medlem Styret for Ullevål sykehus 2001-2002
 • Medlem Styret for Helse Sør 2004-2007
 • Leder Styret for Helse Sør-Øst RHF fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Medlem AUFs skoleutvalg 1983-1985
 • Skoleleder Oslo AUF 1983-1985
 • Kommunalrådssekretær Ap's gruppe, Oslo kommune 1983-1984
 • Nestleder Oslo AUF 1985-1986

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Sentralstyret i Norges Gymnasiastsamband 1982-1983
 • Nestleder Sentralstyret i Norges Gymnasiastsamband 1983-1984
 • Medlem Kontrollkomiteen for Norges Gymnasiastsamband 1984-1985

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Industriforsikring AS 1999-2000
 • Leder Kontrollkomiteen for Storebrand bank 1999-2000
 • Medlem Styret for Energibedriftenes landsforbund (EBL) 2002-2004
 • Medlem Styret for Naturkraft AS 2002-2004
 • Medlem NHOs hovedstyre 2002-2004
 • Medlem Kontrollkomiteen i Storebrand 2004-2006
 • Medlem Styret for Universitets- og høgskolerådet 2005-2007
 • Medlem Styret for Forskningsparken AS 2005-2006
 • Medlem Styret baz de France Norge 2005-2007
 • Medlem Styret i Aker ASA fra 2006
 • Medlem Styret for Hafslund 2007