Haneberg, Hans Bernhard

Haneberg, Hans Bernhard (1918-1992)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 4 dager

Gå til bildegalleri

Haneberg, Hans Bernhard har avgått ved døden.

Finn informasjon etter