Havrøy, Haldis

Havrøy, Haldis (1925-2000)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1977-1981
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Havrøy, Haldis har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 28.07.1925 i Hadsel, Nordland
 • Død 10.09.2000
 • Datter av kaiformann Elias Pettersen (1899-1988) og fabrikkarbeider Theodora Oakime Christiansen (1896-1986)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Oslo, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 10 for Oslo, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1977-81

  Varasekretær, Lagtinget, 11.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1977 - 1980
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1978 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1980 - 1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse faglige/politiske tillitsmannskurs 1948-1960
 • Kurs i organisasjonsteknikk, kommunalkunnskap, sosialpolitikk, samfunnsøkonomi og engelsk 1960-1972
 • Realskoleeksamen som privatist 1968
 • Student 1970

Yrke

 • Vaskehjelp ved Mustad fabrikker 1951-1958
 • Kantinebestyrer ved Østlandske fryserier 1959-1961
 • Ekspeditrise ved Oslo samvirkelag 1961-1964
 • Kontorarbeider ASEA-Per Kure A/S 1964-1967
 • Kontorarbeider ved Arbeiderbevegelsens utredningskontor 1970-1971
 • Bokholder ved A/S Idekommunikasjon 1971-1973

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1963-1967

Offentlige verv

 • Varamedlem Skolestyret, Oslo 1959-1963
 • Varamedlem Sosialstyret, Oslo 1963-1967
 • Varamedlem Styret for Trygdekassa, Oslo 1963-1967
 • Varamedlem Edruskapsnemnda, Oslo 1963-1967
 • Medlem Skatteutvalget, Oslo 1968-1972
 • Varamedlem Styret for Stor-Oslo lokaltrafikk A/S 1974-1977
 • Medlem Utvalg til å gjennomgå NVE's organisasjon 1980-1982
 • Medlem Styret for Norges Postsparebank 1981-1985
 • Medlem Styret i Norges Fiskeredskapsimport 1982-1989
 • Medlem Representantskapet for A/S Nevi og Finax 1985-1988 (offentlig representant, utnevnt i statsråd)
 • Medlem Representantskapet for A/S Fabin/ A/S Nevi/ DnB Finans A/S 1988-1990 (offentlig representant, utnevnt i statsråd)

Tillitsverv i partier

 • Formann Lilleaker kretslags kvinnegruppe av DNA 1958-1966
 • Medlem Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1963-1967
 • Medlem Oslo Arbeiderpartis styre 1963-1967
 • Formann Oslo Arbeiderpartis kvinneutvalg 1965-1967
 • Formann Lilleaker kretslag av Det Norske Arbeiderparti 1970-1973
 • Nestformann Oslo Arbeiderparti 1971-1975
 • Leder Internasjonalt utvalg i Hordaland arbeiderparti fra 1981
 • Sekretær Hordaland arbeiderpartis kvinnebevegelse 1981-1983
 • Leder Hordaland Arbeiderpartis faglig/politiske utvalg 1982-1983
 • Partisekretær Hordaland Arbeiderparti 1984-1985
 • Leder Arbeiderpartiet på Lilleaker fra 1991
 • Æresmedlem Lilleaker Arbeiderparti 1995-1995
 • Æresmedlem Det Norske Arbeiderparti 1995-1995

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Norsk samband for småbarnsoppfostring 1964-1967
 • Leder Den parlamentariske støttegruppa for Chile 1973-1981
 • Medlem Styret for Hordaland AOF 1982-1985
 • Aksjonsleder Folkehjelpsaksjonen Menneskeverd 1983
 • Medlem Styret for Kulturutvalget i Bergen AOF fra 1986
 • Leder Komiteen for opprettelse av Arbeidertunet på Lilleaker 1993-2000

Andre administrative verv

 • Viseordfører Nordland Akademi for kunst og vitenskap, Melbu fra 1988
 • Ordfører Nordland Akademi for kunst og vitenskap, Melbu 1992-1993
 • Medlem Rådet for Nordland Akademi for kunst og vitenskap, Melbu fra 1993
 • Varamedlem Styret for A/S Bergen Sporveier
 • Leder Styret for Nordland Akademi for kunst og vitenskap, Melbu i 2 år

Litteratur

 • Bratteli, Randi: Vi er de tusener. Arbeiderpartiets kvinnebevegelse 1901-1976, Oslo 1977