Jensen, Harry

Jensen, Harry (1940-1990)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1989-1993
Ansiennitet:
1 år, 82 dager

Gå til bildegalleri

Jensen, Harry har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.02.1940 i Gildeskål, Nordland
 • Død 21.12.1990
 • Sønn av fisker Wilhelm Jensen (1906-1974) og husmor Valborg Wilhelmsen (1912-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Nordland, 1989 - 1993, FrP.

Vararepresentasjoner

 • Fra 21.12.1990, Karl Per Sørmo møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 21.12.1990
  Nestleder, Samferdselskomiteen, 23.10.1989 - 21.12.1990

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1989 - 21.12.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsutdannelse Bodø 1960-1961
 • Kurs i markedsføring, Bergen og Oslo 1968-1974

Yrke

 • Patruljebåtfører Bodø Havnevesen 1959-1961
 • Bilselger, senere disponent i bilforretning 1968-1974
 • Agenturforretning 1975-1987

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bodø Bystyre 1975-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 1979-1983
 • Varamedlem Fylkesutvalg, Nordland 1983-1986
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1987-1991 på heltid 1987-89

Offentlige verv

 • Medlem Samferdselsstyret, Nordland fra 1983
 • Medlem Landsdelsutvalget for Nord-Norge fra 1987

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Bodø FrP 1975-1975
 • Formann Nordland FrP 1976-1981
 • Medlem FrPs sentralstyre 1985-1990