Kvanmo, Hanna

Kvanmo, Hanna (1926-2005)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1985-1989
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Kvanmo, Hanna har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.06.1926 i Sandtorg, Troms
 • Død 23.06.2005
 • Datter av fisker/hotellbud Kornelius Hansen (1903-1961) og fabrikkarbeider/kokke Kathinka Klausen (1903-1965)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Nordland, 1973 - 1977, SVf.
 • Representant nr 12 for Nordland, 1977 - 1981, SV.
 • Representant nr 8 for Nordland, 1981 - 1985, SV.
 • Representant nr 5 for Nordland, 1985 - 1989, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1989 - 29.09.1989

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1985-89

  Medlem, Reglementskomiteen, 06.02.1986 - 17.04.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1975 -

  1981-85

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1981 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 21.02.1984
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 21.02.1984 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 28.10.1987
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1987 - 30.09.1989

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Valgforbund, 01.10.1976 - 30.09.1977

  1977-81

  Formann gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Formann gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Leder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole 1948
 • Student (privatist) 1962
 • Forberedende prøver ved Friundervisningen 1968

Yrke

 • Diverse stillinger som hushjelp, hjelpepleierske, kontorassistent, kokke m.m. 1940-1952
 • Husmor 1952-1962
 • Midlertidig lærer ved Rana Gymnas 1962-1973

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Rana Formannskap 1967-1971, 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Nordland 1971-1973

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Trygdekassa, Rana 1963-1967
 • Medlem Trafikkutvalget, Rana 1963-1967
 • Medlem Skolestyret 1967-1971
 • Medlem Sosialstyret 1971-1973
 • Medlem Finansutvalget 1971-1975
 • Varamedlem Regionplanrådet for Nordland 1971-1973
 • Medlem Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen 1989-1992
 • Riksrevisor Riksrevisjonen 1990-1998
 • Medlem Nobelkomiteen 1991-2002

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Rana Sosialistisk Folkeparti 1967-1973
 • Nestformann Nordland SF 1970-1972
 • Gruppelder SVs kommunestyregruppe i Rana 1971-1973
 • Medlem SVs fylkesstyre i Nordland 1981-1989

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Nordland krets av Norske kommuners sentralforbund 1971-1975
 • Medlem Nordland krets av Norske kommuners sentralforbund sitt sosialutvalg 1971-1975

Litteratur

 • Andersen, Ingvar: Årbok for Helgeland 1992, Vega
 • Nord-Norge og oljen, 1981
 • Kvanmo, Hanna: Derfor, Oslo 1985
 • Kvanmo, Hanna: Glis, Oslo 1986
 • Mauseth, Per Eggum (red.): Leve kommunen?!, Pax Oslo 1987
 • Berg, Rolf: Norske bilder, Oslo 1988
 • Kvanmo, Hanna: Dommmen, Oslo 1990
 • Kvanmo, Hanna og Arild Rygnestad: Anders Langes saga, Samlaget Oslo 1993
 • Forseth, Terje (red.): Det gode sted, 1994