Lied, Harald U.

Lied, Harald U. (1927-2002)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1985-1989
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Lied, Harald U. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.04.1927 i Sarpsborg, Østfold
 • Død 21.12.2002
 • Sønn av gårdbruker Herman Ulfert Lied (1901-1962) og kontorassistent Gerda Karine Arvesen (1899-1966)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Oppland, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 5 for Oppland, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 3 for Oppland, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 3 for Oppland, 1985 - 1989, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1973-77

  Visesekretær, Stortinget, 01.10.1975 - 30.09.1977

  1977-81

  Visesekretær, Stortinget, 11.10.1977 - 30.09.1979

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Sekretær, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Sekretær, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1977 -

  1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1981 - 1985

  1985-89

  Leder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 13.11.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1981-85

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1981 - 30.09.1985
  Vara innpisker, Høyre, 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1985 - 30.09.1989
  Vara innpisker, Høyre, 01.10.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Fredheim folkeskole, Gjøvik 1935-1942
 • Gjøvik gymnas 1942-1945
 • Landbruksskole (vinterlandbruksskole + Hvam landbruksskole) 1945-1947
 • Skogskole, Brandbu 1951

Yrke

 • Skogassistent 1951-1956 (ved Svenska Cellulosa AB, Sollefteå, 1952-55)
 • Skogbestyrer hos sin far 1956-1958
 • Gårdbruker på Berg gård, Gjøvik 1959-1990

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Europabevegelsens gullpenn 1988
 • Europabevegelsens diplom 1988
 • Kommandør (Encomienda) av den spanske orden Isabel la Catolica 1989
 • Kommandør av den finske Lejonorden 1990

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gjøvik Kommunestyre 1967-1971, 1971-1973

Offentlige verv

 • Medlem Hunn menighetsråd 1965-1973
 • Medlem Friluftsnemnda, Gjøvik 1967-1973
 • Varamedlem Hovedstyret i Statens landbruksbank 1969-1980
 • Medlem Jordstyret, Gjøvik 1972-1973
 • Varamedlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1985-1987

Tillitsverv i partier

 • Formann Gjøvik Høyre 1967-1968
 • Medlem Høyres sentralstyre 1968-1974, 1976-1978, 1981-1987
 • Formann Oppland Høyre 1968-1974, 1976-1978
 • Formann Høyres landbrukspolitiske utredningsutvalg 1972-1974
 • Varamedlem Høyres sentralstyre 1980-1981
 • Æresmedlem Oppland Høyre 1990-1990

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Vardal Bondelag 1965
 • Formann Vardal skogeierlag 1965-1970

Andre administrative verv

 • Medlem Kontrollkomiteen i Kreditkassen, avdeling Gjøvik 1963-1982

Litteratur

 • Lied, Harald U.: "Europarådets og EF-parlamentets behandling av Vestens samarbeidsbestrebelser." Europabevegelsen i Norge. Skriftserie, 15, Oslo 1983