Lange, Halvard

Lange, Halvard (1902-1970)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1965-1969
Ansiennitet:
19 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Lange, Halvard har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.09.1902 i Kristiania, Oslo
 • Død 19.05.1970
 • Sønn av generalsekretær, dr. philos. Christian Lous Lange (1869-1938) og Bertha Manthey (1867-1947)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Akershus, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 1 for Akershus, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 1 for Akershus, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 1 for Akershus, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 1 for Akershus, 1965 - 1969, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 11.01.1950-10.01.1954, Bernt Korslund møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1954-10.01.1958, Bernt Korslund møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1958-30.09.1961, Thor Fossum møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1961-28.08.1963, Kristian Haugen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 25.09.1963-30.09.1965, Kristian Haugen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1965-12.10.1965, Kristian Haugen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 15.10.1965 - 25.10.1967
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1950 -
  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1951 -
  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1952 -
  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1953 -

  1954-57

  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1954 -
  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1955 -
  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1956 -
  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1957 -

  1958-61

  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1960 -
  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1958 -
  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1959 -

  1961-65

  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1961 -
  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1962 -
  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1964 -

  1965-69

  Delegat, FNs generalforsamling, 1967 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1966 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1966 - 1967
  Delegat, FNs generalforsamling, 1968 -

Medlemskap i regjering

 • Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 02.02.1946 - 19.11.1951
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 19.11.1951 - 22.01.1955
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 22.01.1955 - 28.08.1963
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 25.09.1963 - 12.10.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1920
 • Cand.philol. 1929

Yrke

 • Lærer ved Oslo Handelsgymnas 1930-1935
 • Christian Michelsen-stipendiat 1932-1935
 • Foreleser i historie ved Universitetet i Oslo 1935-1936
 • Styrer av Sørmarka Folkehøgskole 1938-1940
 • Forskningsoppdrag ved Chr. Michelsens Institutt fra 1966

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • I tysk fangenskap 1940-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Æresdoktor ved Birmingham University 1955

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Formannskap 1931-1934

Offentlige verv

 • Medlem Komiteen for de høyere skoler 1932-1936
 • Medlem Oslo kommunale pensjonsinnretning 1932-1936
 • Medlem Skolestyret, Oslo 1932-1940
 • Varamedlem Norsk Rikskringkastings programråd 1933-1946
 • Varaformann Komiteen for de høyere skoler 1936-1938
 • Formann Komiteen for de høyere skoler 1938-1940
 • Medlem Nobelkomiteen 1945-1946

Tillitsverv i partier

 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1933-1939
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1945-1967

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Den internasjonale pasifistorganisasjon International Fellowship of Reconciliation, London 1923-1925
 • Sekretær Arbeidernes Opplysningsforbund 1935-1936
 • Sekretær LO 1945-1946
 • Formann Europabevegelsen i Norge 1965-1970

Litteratur

 • Lange, Halvard: Fagorganisasjonens historie i Norge, Oslo 1933
 • Lange, Halvard: Nazi og Norge, Oslo 1934
 • Lange, Halvard og Håkon Meyer: De politiske arbeider-internasjonaler 1914-1934, Oslo 1934
 • Lange, Halvard: Fagbevegelse og politikk, Oslo 1935
 • Lange, Halvard: Den socialdemokratiske forening 50 år, Oslo 1935
 • Koht, Halvdan og Halvard Lange: Arbeiderreising, Oslo 1936-37
 • Lange, Halvard: Den norske fackföreningsrörelsens historia, Stockholm 1939
 • Fett, Harry: Godviljens menn, Oslo 1948
 • Lange, Halvard: Europa i verden og Norden i Europa, Oslo 1949
 • Lange, Halvard: Norsk utenrikspolitikk siden 1945, Oslo 1952
 • Lange, Halvard: Ikke-militært samarbeid i NATO, Oslo 1959
 • Lange, Halvard: Problemer i det vestlige samarbeid, Bergen 1960
 • Lange, Halvard: L'Occident d'un monde en evolution, Oslo 1961
 • Lange, Halvard: Retningslinjer i norsk utenrikspolitikk, Oslo 1961
 • Lange, Halvard og J. Tinbergen: Vesten og utviklingslandene, politiske og økonomiske aspekter, Oslo 1961
 • Lange, Halvard: Fra sekt til parti. Det norske arbeiderpartis organisasjonsmessige og politiske utvikling fra 1891 til 1902, Oslo 1962
 • Lange, Halvard: Norges vei til NATO, Oslo 1966
 • Lange, Halvard: Nestekjærlighet er realpolitikk - Fridtjof Nansen og internasjonal solidaritet i handling, Oslo 1967
 • Gabrielsen, Trond: Menn og meninger. De fire politikerne: C. J. Hambro, Halvard Lange, Haakon Lie, Herman Smitt Ingebretsen, Oslo 1976
 • Eriksen, Knut: NATO, Norden og "den utro tjener" Halvard Lange, Tromsø 1977
 • Lundestad, Geir: USA, skandinavisk Forsvarsforbund og Halvard Lange. En revurdering, Tromsø 1977
 • Anderson, Gidske: Halvard Lange. Portrett av en nordmann, Oslo 1981