Thoresen, Harald Løbak

Thoresen, Harald Løbak (1937-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 238 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.08.1937 i Elverum, Hedmark
 • Sønn av stasjonsbetjent Thore Jakob Thoresen (1905-1972) og husmor Magnhild Sofie Løbak (1902-1985)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1989 - 1993, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1993 - 1997, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.07.1992-04.09.1992 for Reiulf Steen.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Elverum høyere almenskole, reallinjen 1953-1958
 • Luftvernartilleriets befalskole, Stavern 1959
 • Forberedende prøver, Universitetet i Oslo 1960
 • Grunnfag etnografi, sosiologi og statsvitenskap 1964-1969
 • Videreutdanning i samfunnsplanlegging (SAMPLAN) 1987-1988
 • Miljøvern og forvaltning, Universitetet i Oslo 1989

Yrke

 • Vaktbetjent
 • Vaktbetjent i Forsvarsbygg 1963-2002

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Enebakk Venstres Miljøpris 1989
 • Einar Gerhardsens stipend 1990
 • Kulturpris fra Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus 1994
 • Øyerenprisen 1996

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Enebakk Kommunestyre 1971-1975
 • Medlem Enebakk Formannskap 1975-1978, 1979-1983
 • Varaordfører Enebakk Kommunestyre 1978-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Akershus 1979-1983
 • Varamedlem Fylkesting, Akershus 1983-1985
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1986-1987
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1987-1991
 • Varamedlem Fylkesting, Akershus 1991-1995

Offentlige verv

 • Leder Bygningsrådet, Enebakk 1971-1979
 • Leder Trafikknemnda, Enebakk 1972-1975
 • Representant Studieselskapet for Regionplanarbeidet for Østlandsområdet 1972-1979
 • Leder Generalplanutvalget, Enebakk 1973-1975
 • Leder Kommuneplanutvalget, Enebakk 1975-1979
 • Varamedlem Administrasjonsutvalget, Akershus 1979-1983
 • Domsmann Herredsretten, Ski 1980-1983
 • Medlem Driftsstyret for Sentralsykehuset i Akershus, Akershus 1983-1987
 • Medlem Fylkeskulturstyret, Akershus 1983-1991
 • Medlem Likestillingsutvalget, Akershus 1987-1991
 • Varamedlem Styret for Gamle Hvam Museum 1987-1991
 • Leder Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner, 1989-1991
 • Medlem Utdanningsstyret, Akershus 1991-1995
 • Medlem Styret for Fetsund Lenser 1991-2003
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus fra 1992

Tillitsverv i partier

 • Varamedlem og medlem Styret for Akershus Arbeiderparti 1984-1993
 • Leder Enebakk Arbeiderparti til 1982, 1993-1994

Tillitsverv i organisasjoner

 • Representant Norske kommuners sentralforbunds fylkeslag 1972-1975
 • Leder Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus 1987-1993
 • Leder Årbokkomiteen i Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus 1999-2000