Lunde, Hakon

Lunde, Hakon (1918-2005)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1997-2001
Ansiennitet:
0 år, 108 dager

Gå til bildegalleri

Lunde, Hakon har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 12.10.1918 i Kristiania, Oslo
 • Død 02.10.2005
 • Sønn av grosserer Ragnvald Bredo Lunde (1889-1964) og husmor Bergljot Iversen (1892-1987)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1989 - 1993, FrP.
 • Vararepresentant nr 5 for Oslo, 1997 - 2001, FrP.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nordstrand Folkeskole 1925-1930
 • Frk. Thilesens Privatskole, Bekkelaget 1931
 • Nordstrand høiere almenskole 1931-1933
 • Hegdehaugen høiere almenskole 1934
 • Oslo Handelsgymnasium 1935-1937
 • Marinens Reserveoffisersskole, London 1942-1943
 • Royal Navy R.N.U.R. Reserve Officers School 1943

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • The Defence Medal
 • France Germany Star
 • The Atlantic Star med rosett
 • The 1939-45 Star
 • Den russiske Forsvarsmedaljen 1941-45
 • Haakon VIIs medalje
 • Deltakermedaljen med stjerne
 • Krigsmedaljen med stjerne
 • Den franske Normandie Medal 1944
 • Sjefen for Sjøforsvarets hederstegn 1951
 • Marinens Reserveforbunds hederstegn 1976
 • Norske Reserveoffiserers Forbunds hederstegn 1980
 • Sjøforsvarets Vernedyktighetsmedalje med 2 stjerner 1985
 • Marinens Krigsveteranforenings hederstegn 1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1995-1999

Offentlige verv

 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1990-1993
 • Varamedlem Representantskapet for Norges Bank 1994-1998
 • Varamedlem Heimevernsrådet 1996-2000
 • Varamedlem Styret for Oslo Havnevesen 1996-2000
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Oslo Sporveier 1996-2000
 • Varamedlem Bedriftsforsamlingen ved Nationaltheatret 1998-2000
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank fra 1999

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for FrP, bydel 25 1994-1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret for Marinens Reserveoffiserers Forbund 1948-1957
 • Medlem Norsk Sjøfartsmuseums Råd 1953-1988
 • Medlem Styret for Christian Radich 1963-1978
 • Formann Styret for Christian Radich 1978-1983
 • Ordfører Norsk Sjøfartsmuseums Råd 1988-1996
 • Formann Marinens Krigsveteran Forening 1994

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Westermoen Båtbyggeri & Mek. Verksted A/S, Mandal 1950-1958
 • Formann Styret for Hakon Lunde A/S 1958-1998
 • Medlem Styret for EL-Kjøp A/S 1963-1983
 • Medlem Styret for Norges Handels & Sjøfartstidene 1970-1978
 • Medlem Styret for Det Norske Oljeselskap A/S 1971-1989
 • Formann Styret for Lundegården A/S 1998
 • Formann Styret for Storgt. 24 Oslo DA 1998