Løbak, Harald Johan

Løbak, Harald Johan (1904-1985)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1969-1973
Ansiennitet:
27 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Løbak, Harald Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.06.1904 i Trysil, Hedmark
 • Død 06.02.1985
 • Sønn av småbruker Halvdan Løbak (1874-1940) og Jakobia Pernille Larsdatter Selvig (1866-1913)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Hedmark, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 2 for Hedmark, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 2 for Hedmark, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 2 for Hedmark, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 1 for Hedmark, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 1 for Hedmark, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 7 for Hedmark, 1969 - 1973, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 14.05.1956-10.01.1958, Haldis Tjernsberg møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1958-23.04.1960, Haldis Tjernsberg møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1950-53

  Midlertidig visesekretær, Stortinget, 11.11.1950 - 10.01.1951
  Visesekretær, Stortinget, 11.01.1951 - 11.01.1953
  Sekretær, Stortinget, 12.01.1953 - 10.01.1954

  1954-57

  Sekretær, Stortinget, 16.01.1954 - 14.05.1956

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Sosialkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Sekretær, Sosialkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 30.06.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 10.07.1953 - 12.12.1953

  1954-57

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 14.05.1956
  Nestformann, Sosialkomiteen, 22.01.1954 - 14.05.1956
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1954 - 14.05.1956
  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 14.05.1956

  1958-61

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 05.05.1960 - 30.09.1961
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 05.05.1960 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Industrikomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Sekretær, Industrikomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1956

  1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1960 -

  1961-65

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1965

  1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1954-57

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 22.01.1955 - 14.05.1956

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Landbruksdepartementet, 14.05.1956 - 23.04.1960

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1922
 • Student 1925

Yrke

 • Småbruker på Viken i Trysil
 • Bladreferent, gårds- og skogsarbeider 1926-1935
 • Kommunal tjenestemann (forsorgsforstander) i Trysil 1936-1940
 • Formannskapssekretær 1940 (ble avsatt av tyskerne samme år)
 • Fullmektig i Trysil forsyningsnemnd 1941

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Ansatt ved den norske legasjons pressekontor, Stockholm 1943-1944
 • Ansatt ved de norske polititroppene i Sverige 1944-1945
 • Løytnant i intendanturen 1944

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trysil Kommunestyre 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937
 • Ordfører Trysil Kommunestyre 1937-1940, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955

Offentlige verv

 • Formann Fattigstyret, Trysil 1932-1937
 • Formann Kinostyret, Trysil 1936-1940
 • Formann Trygdenemnda, Trysil 1937-1940
 • Formann Stipendierådet, Hedmark 1938-1940
 • Medlem komite angående administrasjon av Statens skoger 1948-1951
 • Medlem Aldersgrensekomiteen 1949-1954
 • Medlem Komiteen av 1949 til å utrede spørsmålet om pensjonsordning for skogsarbeidere 1949-1950
 • Formann Reindriftslovkomiteen av 1960 fra 1960
 • Formann Skogbrannlovutvalget av 1961 fra 1961
 • Medlem komite angående poliomyelittsaken

Tillitsverv i partier

 • Formann Trysil AUF 1927-1927
 • Medlem Styret for Trysil Arbeiderparti 1929-1933
 • Formann Trysil Arbeiderparti fra 1933
 • Formann Ungdomsutvalget i Hedmark Arbeiderparti 1934-1940
 • Medlem Styret for Hedmark Arbeiderparti 1947-1954
 • Formann Hedmark Arbeiderparti 1952-1968
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1953-1967
 • Medlem Arbeiderpartiets jordbruksutvalg 1957-1961
 • Medlem AUFs landsstyre

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Lokalavdelingen av IOGT 1927-1928
 • Medlem Styret i Lokalavdelingen av IOGT 1928-1932
 • Medlem Styret i Lokalavdelingen av Handel og kontor 1932-1935
 • Formann Styret for Stortingets avholdslag 1949
 • Leder Barnelosje
 • Medlem Nordisk nykterhetskomité

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/S Sagnfossen kraftanlegg fra 1939
 • Medlem Styret for Skogeiernes virkesforedling A/L fra 1953
 • Medlem Styret for Sør-Østerdal Kraftlag fra 1953