Mjøen, Halvor

Mjøen, Halvor (1910-1978)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1950-1953

Gå til bildegalleri

Mjøen, Halvor har avgått ved døden.

Finn informasjon etter