Offerdal, Hans

Offerdal, Hans (1909-1980)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1965-1969
Ansiennitet:
7 år, 275 dager

Gå til bildegalleri

Offerdal, Hans har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.09.1909 i Lærdal, Sogn og Fjordane
 • Død 19.08.1980
 • Sønn av herredskasserer Anders Offerdal og Guri Gullaksen

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 4 for Sogn og Fjordane, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1961 - 1965, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1965 - 1969, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Sekretær, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Sekretær, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1959 -

  1961-65

  Rådgiver, FNs generalforsamling, 1961 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1925

Yrke

 • Sjømann 1928-1936
 • Midlertidig assistent ved kommunekontoret i Lærdal 1937-1939
 • Forretningsfører ved Lærdal forsyningsnemnd 1940-1943
 • Forsyningsinspektør i Sogn og Fjordane 1943-1947
 • Fungerende forretningsfører i fylkesforsyningsnemnda 1947-1948
 • Kontorsjef i Leikanger kommune 1948-1976

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lærdal Kommunestyre 1945-1947
 • Medlem Leikanger Kommunestyre 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Nemnda til manntallsføring av fiskere 1936-1940
 • Medlem Forsorgsnemnda, Lærdal 1936-1940
 • Medlem Edruskapsnemnda, Lærdal 1950-1954
 • Medlem Tilsettingsnemnda for lensmenn, Sogn og Fjordane 1952-1955
 • Varamedlem Televerkrådet fra 1969

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Lærdal AUF 1936-1939
 • Medlem Styret for Sogn og Fjordane AUF 1936-1939
 • Medlem Styret for Leikanger arbeidarlag 1949-1951
 • Formann Leikanger arbeidarlag 1952-1954
 • Sekretær Sogn og Fjordane Arbeiderparti 1952-1954, 1966-1978
 • Formann Sogn og Fjordane Arbeiderparti 1954-1960
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1955-1961

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Lærdal lokallag av Noregs ungdomslag (teaterleiar) 1936-1940
 • Sekretær Sogn kommunale tenestemannslag av Norsk Kommuneforbund fra 1951