Ommedal, Hans Karolus

Ommedal, Hans Karolus (1901-1984)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1961-1965
Ansiennitet:
11 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Ommedal, Hans Karolus har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.01.1901 i Gloppen, Sogn og Fjordane
 • Død 23.10.1984
 • Sønn av småbruker Ole H. Ommedal (1869-1952) og Marie Olsdatter (1872-1950)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Sogn og Fjordane, 1954 - 1957, KrF.
 • Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 1958 - 1961, KrF.
 • Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 1961 - 1965, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1962 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ungdomsskole 1919-1920
 • Volda Lærarskule 1923

Yrke

 • Gardsdreng til 1919
 • Lærer i Gulen 1923
 • Lærer og klokker i Lygra Lindås 1924
 • Lærer i Alversund 1927-1946
 • Lærer og klokker på Vereide, Gloppen 1946-1953
 • Skoleinspektør i Gloppen 1953-1969

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Alversund Formannskap 1934-1937, 1937-1940
 • Ordfører Alversund Kommunestyre 1945-1946
 • Medlem Gloppen Formannskap 1951-1954

Offentlige verv

 • Formann Fattigstyret, Alversund 1932-1933
 • Medlem Soknerådet, Alversund 1936-1946
 • Formann Fattigstyret, Alversund 1940
 • Formann Skolestyret, Alversund 1940
 • Formann Skolestyret, Alversund 1946
 • Medlem Fylkesskolenemnda, Sogn og Fjordane 1946-1948
 • Formann Skolestyret, Gloppen 1948-1954
 • Formann Vereide sokneråd 1949-1953
 • Medlem Rådet for norsk utviklingshjelp 1962-1968
 • Medlem Folkeskolekomiteen av 1963 fra 1963
 • Medlem Norsk Rikskringkastings programråd 1966-1970
 • Formann Norsk Rikskringkastings programråd 1970-1974

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Alversund KrF 1938-1939
 • Varamedlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1961-1963
 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1963-1967

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Landsstyret i Blå Kors
 • Formann og medlem Styret i Gloppen Lærarlag
 • Formann Lokalt kristeleg ungdomslag
 • Medlem Styret i Det norske misjonsselskap, Nordfjord krins