Reinertsen, Harald

Reinertsen, Harald (1904-1994)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 1 dager

Gå til bildegalleri

Reinertsen, Harald har avgått ved døden.

Finn informasjon etter