Ramm, Hans Henrik

Ramm, Hans Henrik (1950-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 37 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.04.1950 i Oslo, Oslo
 • Sønn av direktør Wilhelm Ernst Ramm (1913-1995) og forfatter og cand. psychol Eva Sundby (1925-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 6 for Oslo, 1981 - 1985, H.
 • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 1985 - 1989, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1985-04.10.1985 for Lars Roar Langslet.
 • Møtte fast som representant 04.10.1985-10.10.1985 for Anders C. Sjaastad.
 • Møtte fast som representant 18.04.1986-25.04.1986 for Anders C. Sjaastad.

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Olje- og energidepartementet, 14.10.1981 - 08.06.1983
  Personlig rådgiver, Finans- og tolldepartementet, 1983 - 1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nesoddtangen skole/ungdomskole 1957-1965
 • Examen artium, Aars & Voss gymnas 1965-1968
 • Diverse deleksamener ved matematisk-naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo 1968-1971

Yrke

 • Journalist i Morgenbladet 1968-1971
 • Journalist i Mannskapsavisa 1973 (som vernepliktig)
 • Informasjonskonsulent i Norges industriforbund 1973-1974
 • Daglig leder i Ramm kommunikasjon fra 1986
 • Sjefsredaktør i Norsk Oljerevy 1990-1998

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Offshore Northern Seas pressepris 1992

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1975-1979
 • Varamedlem Oslo Formannskap 1979-1983

Offentlige verv

 • Varamedlem Styret for Oslo Sporveier, Oslo 1975-1979
 • Formann Restaurant- og bevillingsnemnda 1975-1983
 • Medlem Kommunikasjonsutvalget 1975-1983
 • Medlem Representantskapet for Den norske Creditbank 1978-1981
 • Medlem Styret for Oslo Sporveier, Oslo 1979-1983
 • Medlem Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge, 1981-1983
 • Leder Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord, 1982-1983
 • Medlem Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet, 1982-1983
 • Medlem Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget), 1983-1985
 • Medlem Kringkastingsrådet, 1986-1993

Tillitsverv i partier

 • Formann Nesodden Unge Høyre 1965-1967
 • Medlem Akershus Unge Høyre 1968-1969
 • Formann Oslo Unge Høyre 1970-1970
 • Leder EF-kampanjen, Unge Høyres landsforbund 1971-1972
 • Medlem Sentralstyret i Høyres Hovedorganisasjon 1971-1975
 • Viseformann Unges Høyres landsforbund 1971-1975
 • Gruppesekretær Høyres stortingsgruppe 1974-1981
 • Utredningssjef Oslo Høyre 1985-1986
 • En rekke verv programkomiteer, utredningsutvalg m.m.

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Den internasjonale Kambodsja-høringen 1975-1976
 • Medlem Styret i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) 1989-1990
 • Formann Styret i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) 1990-1993
 • Medlem Norsk petroleumsforening i Oslo 1993-1999
 • Medlem Styret i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) 1993-1995

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Norsk Oljerevy A/S 1990-1995
 • Formann Styret for Leseselskapet A/S 1990-1995
 • Medlem Styret for Unit Rig A/S 1990-1994
 • Medlem Styret for Dovre beredskap 1990-1993
 • Medlem Styret for Norgeskraft 1992-1994
 • Medlem Styret for Norsk petroleumsforenings studiefond fra 1993
 • Medlem Styret for Exit forlag A/S fra 1995

Litteratur

 • Ramm, Hans Henrik: "Kapitalismen - det glemte ideal", i Bjørn Hoelseth (red.): Vilje til frihet, Elingaard Oslo 1969
 • Ramm, Hans Henrik: Nå går alt så meget bedre, Atheneum Oslo 1985
 • Ramm, Hans Henrik: Oslo Wine & Dine Guide, Leseselskapet Oslo 1988
 • Ramm, Hans Henrik: "Rational self interest - a credible policy", i Ole Gunnar Austvik (red.): Norwegian oil and foreign policy, Vett og viten Oslo 1989
 • Ramm, Hans Henrik: "Det allsidige samfunn", i Vidar Helgesen, Jan Tore Sanner og André Støylen (red.): Grenser for politikk: Høyre som grensevakt?, Schibsted Oslo 1994
 • Ramm, Hans Henrik og Johan M. Setsaas: De var Furre vàr, Genesis Oslo 1999
 • Ramm, Hans Henrik: Vertskap og tjenere - et blikk på OLFs utvikling, OLF Stavanger 2000