Rossbach, Hans Hammond

Rossbach, Hans Hammond (1931-2012)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1981-1985
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Rossbach, Hans Hammond har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.10.1931 i Kristiansund, Møre og Romsdal
 • Død 07.08.2012
 • Sønn av disponent Hans Hammond Rossbach (1882-1954) og husmor/selvstendig næringsdrivende Margot Laura Bøe (1889-1970)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Møre og Romsdal, 1965 - 1969, V.
 • Representant nr 10 for Møre og Romsdal, 1969 - 1973, V.
 • Representant nr 5 for Møre og Romsdal, 1973 - 1977, V.
 • Representant nr 9 for Møre og Romsdal, 1977 - 1981, V.
 • Representant nr 10 for Møre og Romsdal, 1981 - 1985, V.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1969-73

  Varapresident, Stortinget, 08.10.1969 - 01.10.1972

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Finanskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Protokollkomiteen, 14.10.1969 - 10.10.1972
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1977-81

  Medlem, Protokollkomiteen av 1977, 10.11.1977 - 01.02.1979

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1967 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1968 -

  1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1965-69

  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 01.10.1965 - 30.09.1969
  Innpisker, Venstre, 01.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem gruppestyret, Venstre, 01.10.1969 - 09.12.1972
  Nestformann gruppestyret, Venstre, 09.12.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Formann gruppestyret, Venstre, 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Formann gruppestyret, Venstre, 01.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Formann gruppestyret, Venstre, 01.10.1981 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eksamen artium, engelsklinjen ved Kristiansund Offentlige Høyere Allmennskole 1950
 • Eksamen ved Otto Treiders Handelsskole, skattekurs 1956
 • Cand.oecon. 1957
 • Pedagogisk seminar 1960

Yrke

 • Militærtjeneste i Militærpolitiet, Brigade 521 1951-1952
 • Praksis i Kristiansund Sparebank 1952-1958 (til sammen ca. 2 1/2 års praksis)
 • Lærer ved Laders handelsskole, Kristiansund 1957-1958
 • Sekretær i Områdeplanleggingen i Møre og Romsdal 1958-1959
 • Sekretær i Statistisk sentralbyrå 1959-1960
 • Redaktør av bedriftsavis i Statistisk Sentralbyrå 1959-1960
 • Lektor ved Kristiansund gymnas 1960-1965
 • Lektor Atlanten videregående skole 1985-1991
 • Foreleser og sensor i Sosialøkonomi ved Bedriftsøkonomisk Institutt 1986-1991
 • Ekstern sensor ved Bedriftsøkonomisk Institutt 1991-1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kristiansund Formannskap 1963-1967
 • Medlem Kristiansund Bystyre 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1963-1967

Offentlige verv

 • Medlem Komiteen for Kristiansunds Fastlandsforbindelse 1961-1967
 • Medlem Tjenestetidsutvalget av 1967 1967-1972
 • Formann Komiteen for Kristiansunds Fastlandsforbindelse 1967-1971
 • Medlem Utvalget til å gjennomgå lovgivningen om pengevesenet og Norges Bank 1968-1983
 • Medlem Styret for Volda distriktshøgskole 1971-1973
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1998-2002

Tillitsverv i partier

 • Formann Kristiansund Unge Venstre 1961-1964
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal Venstre 1962-1967
 • Leder Venstres gruppe i Møre og Romsdal fylkesting 1963-1965
 • Leder Venstres gruppe i Kristiansund kommunestyret 1963-1967
 • Medlem Styret for Norges Venstrelag 1970-1973
 • Formann Venstres EF-utvalg 1970-1971
 • Politisk nestleder Norges Venstrelag 1973-1975
 • Leder Norges Venstrelag 1976-1982
 • Æresmedlem Norges Venstre 1987-1987
 • Æresmedlem Norges Unge Venstre 1989-1989

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Eksekutivkomiteen i Liberal International 1967-1975
 • Medlem Hellaskomiteen 1970-1971
 • Medlem Landsstyret for Norges Astma- og Allergiforening 1970-1974
 • Visepresident Eksekutivkomiteen i Liberal International 1975-1979
 • Medlem Styret i World View Foundation 1980-1981
 • Medlem Chilekomiteen
 • Medlem Sør-Afrikakomiteen

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Norsk Kjøpmannsinstitutt A/S, Oslo 1967-1972
 • Formann Styret for Romsdalsposten, Kristiansund 1969-1975
 • Medlem Styret for Romsdalsposten, Kristiansund 1975-1977
 • Formann Styret for Nordmøre Museum 1987-2000
 • Leder Utvalget for nasjonalt kystkultursenter i Kristiansund 1988-1994

Litteratur

 • Rossbach, Hans Hammond (red.): Norge og EEC, Oslo 1971
 • Wyller, Thomas Chr. et al. (red.): Norge som oljestat, Oslo 1973