Rossbach, Hans Hammond

Rossbach, Hans Hammond (1931-2012)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1981-1985
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Rossbach, Hans Hammond har avgått ved døden.

Finn informasjon etter