Ratvik, Hans Ingvald Hansen

Ratvik, Hans Ingvald Hansen (1883-1966)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Ratvik, Hans Ingvald Hansen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.01.1883 i Borgund, Møre og Romsdal
 • Død 06.06.1966
 • Sønn av gårdbruker Hans Olsen Ratvik (1839-1901) og Ingeborg Andersdatter Giskeødegaard (1846-1883)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1937 - 1945, V.
 • Representant nr 7 for Møre og Romsdal, 1945 - 1949, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Vei- og jernbanekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole

Yrke

 • Gårdbruker 1901-1945
 • Drev kjøpmannsforretning i Ålesund (Tran- og fiskebransjen) 1908-1925
 • Kasserer i Borgund sparebank 1928-1953

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1959

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Borgund Kommunestyre 1913-1916, 1916-1919
 • Ordfører Borgund Kommunestyre 1919-1922, 1937-1940, 1945-1945
 • Varaordfører Borgund Kommunestyre 1931-1934, 1934-1937

Offentlige verv

 • Medlem Ligningskommisjonen, Borgund 1907-1909
 • Kommunerevisor Borgund kommune, Borgund fra 1914
 • Lagrettemann, doms- og skjønnsmann Lagretten, Borgund 1917-1937
 • Formann Kontrollutvalget for Møre fylkes ruteselskap 1920-1942
 • Medlem Styret for Tafjord Kraftselskap 1922-1926
 • Forlikskommissær Borgund kommune 1924-1927
 • Medlem Skolestyret 1928-1929
 • Medlem Utskiftingsutvalget 1928-1937
 • Formann Forliksrådet 1929-1943
 • Varaformann Skolestyret 1929-1933
 • Varamedlem Styret for Sunnmøre Museum 1931-1933
 • Medlem Soknerådet, Borgund 1932-1940
 • Medlem Skolestyret 1933-1934
 • Varaordfører Representantskapet for Tafjord Kraftselskap 1938-1941
 • Varaordfører Representantskapet for Tafjord Kraftselskap 1938-1941
 • Domsmann Lagretten, Borgund 1938-1940 (valgt som domsmann på ny 1941-43)
 • Ordfører Representantskapet for Tafjord Kraftselskap 1941
 • Ordfører Representantskapet for Tafjord Kraftselskap 1945-1946
 • Formann Forliksrådet 1945-1947
 • Lagrettemann, doms- og skjønnsmann Lagretten, Borgund 1945-1947
 • Formann Soknerådet, Borgund 1949-1953
 • Styreformann, bestyrer og økonomisjef Sunnmøre Museum 1949-1965

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Borgund og Giske Bygdeboknemnd (Borgund og Giske kommuner) 1922-1956
 • Formann Borgund og Giske Bygdeboknemnd (Borgund og Giske kommuner) 1956-1965

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Borgund sparebank
 • Medlem Kontrollkomiteen i Borgund sparebank

Litteratur

 • Ratvik, Hans Ingvald Hansen: Borgund sparebank, Borg pr. Ålesund, gjennom 50 år 1880-1930, Ålesund 1930
 • Ratvik, Hans Ingvald Hansen: Borgund kommune 1837-1937, Ålesund 1937